Vizualizace výsledků vyšetření sluchu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vizualizace výsledků vyšetření sluchu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolinay, Viliam
dc.contributor.author Ančinec, Jiří
dc.date.accessioned 2010-07-20T07:08:45Z
dc.date.available 2010-07-20T07:08:45Z
dc.date.issued 2010-06-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14198
dc.description.abstract Název práce je "Vizualizace výsledků vyšetření sluchu". Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření webové aplikace, pomocí které může lékař zveřejnit ostatním lékařům výsledky ORL vyšetření, bez nutnosti aby tito lékaři museli vlastnit speciální software. Aplikace je napsána ve skriptovacím jazyce PHP 5, používá databázi MySQL 5.1 a testována na softwarovém serveru Apache. Zobrazit ji lze v jakémkoli prohlížeči podporující standart XHTML 1.0 Strict. V teoretické části jsou představeny jednotlivé technologie, které byly použity k vytvoření aplikace. V praktické části je uveden návrh aplikace a detailní seznámení s vytvořenou aplikací. cs
dc.format 58 s. cs
dc.format.extent 2285804 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hearing tests en
dc.subject web application en
dc.subject php en
dc.subject mysql en
dc.subject xml en
dc.subject Nette Framework en
dc.subject Vyšetření sluchu cs
dc.subject webová aplikace cs
dc.subject php cs
dc.subject mysql cs
dc.subject xml cs
dc.subject Nette Framework cs
dc.title Vizualizace výsledků vyšetření sluchu cs
dc.title.alternative Visualization of results of hearing tests en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dostálek, Petr
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated The title of this thesis is "Visualization of results of hearing tests". The main aim of this thesis was the creation of the web application, which allows the doctor to disclose the results of hearing tests to other doctors without need to having some special software in their computer. The application is written in scripting language PHP 5, it uses a MySQL 5.1 database and is tested on an Apache server. Application can be viewed in any browser that supports standard XHTML 1.0 Strict. The theoretical part presents various technologies that were used to create this applications. The practical part includes design applications and detailed introduction to this applications. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 10952
dc.date.assigned 2010-03-05
utb.result.grade A
local.subject otologie cs
local.subject audiometry cs
local.subject vizualizace (počítačová grafika) cs
local.subject otology en
local.subject audiometers en
local.subject visualization (computer graphics) en


Files in this item

Files Size Format View
ančinec_2010_bp.pdf 2.179Mb PDF View/Open
ančinec_2010_vp.pdf 171.4Kb PDF View/Open
ančinec_2010_op.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account