Deterministický chaos a jeho využití v kryptografii

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Deterministický chaos a jeho využití v kryptografii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Giesl, Jiří
dc.contributor.author Kalabus, Radek
dc.date.accessioned 2010-07-20T07:09:06Z
dc.date.available 2010-07-20T07:09:06Z
dc.date.issued 2010-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14199
dc.description.abstract První část této práce se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů teorie chaosu a jeho využití. Další část je zaměřena na jednodimenzionální mapy a kryptografii. V poslední části se zaměřuje na navržení a vytvoření kryptografického systému, který je pak zkoumán a srovnáván s jinými systémy. cs
dc.format 47 s. cs
dc.format.extent 1302543 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Deterministic chaos en
dc.subject cryptography en
dc.subject logistic map en
dc.subject Deterministický chaos cs
dc.subject kryptografie cs
dc.subject logistická mapa cs
dc.title Deterministický chaos a jeho využití v kryptografii cs
dc.title.alternative Deterministic chaos and its applications in cryptography en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vlček, Karel
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated The first part of this work is focused on explaining the basic concepts of chaos theory and its applications. Another section focuses on one-dimensional maps and cryptography. The last part focuses on the design and creation of cryptographic system, which is then examined and compared with other systems. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 16722
dc.date.assigned 2010-03-05
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
kalabus_2010_bp.pdf 1.242Mb PDF View/Open
kalabus_2010_vp.doc 289.5Kb Microsoft Word View/Open
kalabus_2010_op.doc 284.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account