Genetické programování v prostředí Mathematica

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Genetické programování v prostředí Mathematica

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinka, Ivan
dc.contributor.author Macháček, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-20T07:17:09Z
dc.date.available 2010-07-20T07:17:09Z
dc.date.issued 2010-06-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14218
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je popsání a vytvoření algoritmu genetického programování, který je řazen do skupiny evolučních algoritmů. V teoretické části jsou popsány principy a funkčnost algoritmu genetického programování. Výsledkem praktické části jsou funkce vytvořené v prostředí Mathematica, které v celku tvoří algoritmus genetického programování. Správnost algoritmu je testována na všeobecně uznávaných testovacích příkladech navržených speciálně pro algoritmus genetického programování. cs
dc.format 70 s. cs
dc.format.extent 1565201 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Optimization en
dc.subject evolutionary algorithm en
dc.subject genetic programming en
dc.subject symbolic regression en
dc.subject Mathematica en
dc.subject Optimalizace cs
dc.subject evoluční algoritmus cs
dc.subject genetické programování cs
dc.subject symbolická regrese cs
dc.subject Mathematica cs
dc.title Genetické programování v prostředí Mathematica cs
dc.title.alternative Genetic programming in Mathematica en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Dostál, Petr
dc.date.accepted 2010-06-23
dc.description.abstract-translated The aim of this work is discribing and making the genetic programming algorithm which belong to evolutionary algorithms. In theoretical part are discribing principles and functionality of the genetic programming algorithm. The result of practical part are function created in computation system Mathematica and they together create the genetic programming algorithm. The correctness of algorithm is tested on classical examples, designed especially for the genetic programming algorithm. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 16382
dc.date.assigned 2010-02-19
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
macháček_2010_dp.pdf 1.492Mb PDF View/Open
macháček_2010_vp.doc 287Kb Microsoft Word View/Open
macháček_2010_op.doc 32.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account