Obezita v dětském věku

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Obezita v dětském věku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Družbíková, Helena
dc.contributor.author Štelcová, Danuše
dc.date.accessioned 2010-07-20T07:17:28Z
dc.date.available 2010-07-20T07:17:28Z
dc.date.issued 2010-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14219
dc.description.abstract Cílem práce bylo charakterizovat obezitu jako velmi závažné metabolické onemocnění včetně způsobů jejího stanovení, výskytu, příčin, následků a možností léčby se zaměřením zejména na děti a dospívající mládež. Z provedené literární rešerše vyplývá, že obezita se stává velmi vážným zdravotním problémem i u dětí, přičemž včasná léčba představuje pouze úpravu stravovacích zvyklostí a zvýšení pohybové aktivity. cs
dc.format 48 s. cs
dc.format.extent 1564678 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nadváha cs
dc.subject obezita cs
dc.subject BMI cs
dc.subject důsledky obezity cs
dc.subject léčba obezity cs
dc.subject overweight en
dc.subject obesity en
dc.subject BMI en
dc.subject consequences of obesity en
dc.subject methods of obesity medication en
dc.title Obezita v dětském věku cs
dc.title.alternative Child's obesity en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Velichová, Helena
dc.date.accepted 2010-06-14
dc.description.abstract-translated The aim of the thesis was to describe obesity as serious metabolic illness including ways of its determination, prevalence, causations, consequences and methods of medication. We were interested in these problems primarily by children and teens. Literature search showed that prevalence of obesity rises by examination group of population whereas timely medication represents only modification feeding habits and increases of exercises. en
dc.description.department Ústav biochemie a analýzy potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/136 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie a řízení v gastronomii cs
dc.thesis.degree-discipline Technology and Management in Gastronomy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 16261
dc.date.assigned 2010-02-04
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
štelcová_2010_bp.pdf 1.492Mb PDF View/Open
štelcová_2010_vp.doc 26.5Kb Microsoft Word View/Open
štelcová_2010_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account