Úprava vybraných vnitropodnikových směrnic

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Úprava vybraných vnitropodnikových směrnic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pustajová, Jindřiška cs
dc.contributor.author Řezáčová, Jitka cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:12:28Z
dc.date.available 2010-07-13T18:12:28Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1422
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na oblast vnitropodnikových směrnic, které jsou pro každou účetní jednotku velmi důležité, a to vzhledem k zajištění jednotného metodického postupu při sledování skutečností a zachycování hospodářských operací. V úvodu analytické části je představena společnost MITAS a.s., popsány její základní údaje, jakou činností se zabývá. Rovněž je zachycena její historie a současnost. Ve druhé analytické části je již konkrétně vytvořena směrnice k situacím, které ve firmě nejsou popsány a které by firma mohla využít v praxi. cs
dc.format 40 cs
dc.format.extent 255201 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce není přístupná cs
dc.subject účetnictví cs
dc.subject vnitropodnikové směrnice cs
dc.subject accounting en
dc.subject internal guidelines en
dc.title Úprava vybraných vnitropodnikových směrnic cs
dc.title.alternative Modifying select internal guidelines en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2006-01-19 cs
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is aimed at internal guidelines, which are for every book - keeper very important. In introduction practical part is described MITAS a.s. and their activities. Also there are information about company's history and present. In the second part of practical are formed concrete select guidelines. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2560
dc.date.assigned 2005-10-07 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
řezáčová_2006_bp.pdfBlocked 249.2Kb PDF View/Open
řezáčová_2006_vp.pdf 281.0Kb PDF View/Open
řezáčová_2006_op.pdf 103.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account