Analýza marketingového prostředí ve společnosti M servis, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza marketingového prostředí ve společnosti M servis, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátil, Josef
dc.contributor.author Mlčáková, Jolana
dc.date.accessioned 2010-07-20T07:25:04Z
dc.date.available 2012-05-15T22:19:25Z
dc.date.issued 2010-05-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14235
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou obecně popsány jednotlivé faktory marketingového prostředí a jsou zde také uvedeny metody vhodné pro analýzu marketingového prostředí. V praktické části je charakterizována společnost M servis, s.r.o., zabývající se prodejem a servisem vozů, a následně jsou zpracovány analýzy marketingového prostředí, ze kterých vyplynuly faktory v podobě příležitostí i hrozeb, ale také silných i slabých stránek. V závěru praktické části jsou uvedena možná doporučení na zlepšení využívání faktorů makroprostředí. cs
dc.format 82 s., 3 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 4194466 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 11.05.2012
dc.subject marketingové prostředí cs
dc.subject makroprostředí cs
dc.subject mikroprostředí cs
dc.subject vnitřní prostředí společnosti cs
dc.subject Porterův model 5 sil cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject marketing environment en
dc.subject macroenvironment en
dc.subject microenvironment en
dc.subject company internal environment en
dc.subject Porter?s five forces model en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza marketingového prostředí ve společnosti M servis, s.r.o. cs
dc.title.alternative The marketing environment analysis in M servis, s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomaštík, Marek
dc.date.accepted 2010-06-08
dc.description.abstract-translated The bachelor?s thesis is divided into two parts, theoretical and practical one. In theoretical part respective factors of marketing environment are generally described as well as methods suitable for market analysis. In practical part of the paper the company M servis, s.r.o. (ltd.), dealing in retail and service of automobiles, is characterized, and subsequently analyses of marketing environment are carried out, showing factors as opportunities and threats as well as strong and weak points. In the end of the practical part possible recommendations for improvement of using macroenvironment factors are listed. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/107 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 15477
dc.date.assigned 2010-02-12
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
mlčáková_2010_bp.pdf 4.000Mb PDF View/Open
mlčáková_2010_vp.doc 64.5Kb Microsoft Word View/Open
mlčáková_2010_op.zip 40.33Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account