Simulace výrobních procesů v továrně na výrobu výstražných trojúhelníků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Simulace výrobních procesů v továrně na výrobu výstražných trojúhelníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chramcov, Bronislav
dc.contributor.author Konečný, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-20T07:38:27Z
dc.date.available 2010-07-20T07:38:27Z
dc.date.issued 2010-06-08
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14260
dc.description.abstract Obsahem práce je simulace výrobních procesů v továrně na výrobu výstražných trojúhelníků. Pro tento účel je využito simulačního nástroje WITNESS. Cílem práce bylo vytvořit model podle reálně popsaných výrobních procesů, odhalit slabá místa v systému a navrhnout patřičné kroky k zefektivnění výrobních procesů. Na základě požadavků stanovených vedením firmy, byly navrženy simulační experimenty, které potvrdily rezervy současného systému a naznačily další směr vývoje výrobních procesů cs
dc.format 92s., 1s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1964870 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject WITNESS en
dc.subject simulation en
dc.subject production process en
dc.subject model en
dc.subject modelling en
dc.subject WITNESS cs
dc.subject simulace cs
dc.subject výrobní proces cs
dc.subject model cs
dc.subject modelování cs
dc.title Simulace výrobních procesů v továrně na výrobu výstražných trojúhelníků cs
dc.title.alternative Simulation of production process in warning triangle factory en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vašek, Lubomír
dc.date.accepted 2010-06-23
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the simulation of the warning triangles production process. For these purposes, the WITNESS simulation application has been used. The aim was to create a model of the real described production process, find reserves in the system and propose potentional innovations following the production process improving. On the basis of company leaders requirements, several experiments have been proceeded. Theese experiments cofirmed reserves of present system and showed us possible way of production process improving. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 16330
dc.date.assigned 2010-02-19
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject výrobní management cs
local.subject modelování a simulace cs
local.subject production management en
local.subject modeling and simulation en


Files in this item

Files Size Format View
konečný_2010_dp.pdf 1.873Mb PDF View/Open
konečný_2010_vp.doc 292.5Kb Microsoft Word View/Open
konečný_2010_op.doc 261.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account