Využití optimalizačních nástrojů v řízení nákladů společnosti XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Využití optimalizačních nástrojů v řízení nákladů společnosti XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovářík, Martin
dc.contributor.author Zelinková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-20T07:40:14Z
dc.date.available 2010-07-20T07:40:14Z
dc.date.issued 2010-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14266
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se budu zabývat problematikou optimalizace nákladů ve společ-nosti XY u vybraných výrobků, tj. tyčinek a čokoládových figurek. Obsahem teoretické části je lineární programovaní, úloha optimalizace výrobního programu, dále předpovědní modely, Taguchiho ztrátová funkce, celkové náklady na jakost a výpočet optimálního kon-trolního intervalu a Paretova analýza. V praktické části krátce představím společnost a aplikuji výše popsané analýzy z teoretické části na společnost. Hlavním cílem mé práce je poukázat na tyto vynaložené náklady a navrhnout podniku doporučení, týkající se optima-lizace nákladů. cs
dc.format 57 s. cs
dc.format.extent 1280342 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject optimalizace cs
dc.subject lineární programování cs
dc.subject předpovědní modely cs
dc.subject ztrátová funkce cs
dc.subject celkové náklady na jakost cs
dc.subject Paretova analýza cs
dc.subject optimization en
dc.subject linear programming en
dc.subject forecasting models en
dc.subject loss function en
dc.subject total costs for quality en
dc.subject Paret's analyze en
dc.title Využití optimalizačních nástrojů v řízení nákladů společnosti XY cs
dc.title.alternative Using Optimizing Tools in Costs Regulation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Klímek, Petr
dc.date.accepted 2010-06-10
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I will deal with the problems of cost optimization in XY company on selected products i.e. bars and chocolate pieces. Theoretical part described linear pro-gramming, forecasting models, loss function, total cost for quality and Paret's analysis. In practical part I will introduce company and apply the analysis described in theoretical part to the company. The main aim of my bachelor thesis is refer to expended costs and propose the recommendation to the company. en
dc.description.department Ústav statistiky a kvantitativních metod cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/120 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 16062
dc.date.assigned 2010-04-06
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zelinková_2010_bp.pdf 1.221Mb PDF View/Open
zelinková_2010_vp.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open
zelinková_2010_op.doc 61Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account