Rozšíření datového tržiště - přenos, ukládání a analýza dat

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Rozšíření datového tržiště - přenos, ukládání a analýza dat

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prokopová, Zdenka
dc.contributor.author Kopecký, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-20T08:00:06Z
dc.date.available 2010-07-20T08:00:06Z
dc.date.issued 2010-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14292
dc.description.abstract Cílem diplomové práce je řešení rozšíření datové základny pro Business Intelligence Zlínského kraje. K tomuto účelu bylo vybráno datové tržiště osobní dopravy, které je používáno největším množstvím uživatelů. Při zpracování se vycházelo z konkrétních požadavků uživatelů a na jejich základě byl upraven a rozšířen ETL proces. Dále byly upraveny OLAP kostky a zdokumentován použitý postup. Po dokončení úprav datové základny bylo řešeno rozšíření prezentační vrstvy. Jako první je řešena část zabývající se reporty, která je využívána většinou uživatelů. Původní reporty byly upraveny a vytvořeny nové, včetně zdokumentování použitých postupů. Na závěr je popsán způsob použití analytických nástrojů vhodných pro podrobné analýzy dat, které mohou používat pouze zkušení uživatelé s hlubšími znalostmi dané problematiky. cs
dc.format 83 s., 2 s. příloh cs
dc.format.extent 3286905 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Business Intelligence en
dc.subject Data Warehouse en
dc.subject Data Mart en
dc.subject Information system en
dc.subject ETL process en
dc.subject OLAP cube en
dc.subject Report en
dc.subject Business Intelligence cs
dc.subject datový sklad cs
dc.subject datové tržiště cs
dc.subject informační systém cs
dc.subject ETL proces cs
dc.subject OLAP kostka cs
dc.subject report cs
dc.title Rozšíření datového tržiště - přenos, ukládání a analýza dat cs
dc.title.alternative Data mart enlargement - data transfer, storage and analysis en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bahník, Václav
dc.date.accepted 2010-06-22
dc.description.abstract-translated The objective of the diploma paper is the solution of the enlargement of the data base for Business Intelligence of the Zlin Region. For this purpose the data mart of the passenger traffic used by the biggest amount of the users has been chosen. During the processing it was appeared from the concrete request of the users and based on these ones the ETL process has been modified and enlarged. Further the OLAP cubes have been modified and the procedure used has been documented. After the completing of the modifications of the data base the enlargement of the presentation layer has been solved. As the first one being solved is the part dealing with the reports that is used by the majority of the users. The original reports have been modified and the new ones have been created, including the documentation of the procedures used. The final part gives the description of the way of the use of the analytic instruments convenient for the data analysis that can be used only by the experienced users with the deeper knowledge of the problematic. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 16424
dc.date.assigned 2010-02-19
utb.result.grade A
utb.result.grade A
local.subject databáze cs
local.subject osobní doprava cs
local.subject databases en
local.subject passenger traffic en


Files in this item

Files Size Format View
kopecký_2010_dp.pdf 3.134Mb PDF View/Open
kopecký_2010_vp.doc 291Kb Microsoft Word View/Open
kopecký_2010_op.doc 262.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account