Analýza výrobního sortimentu závodu na výrobu ručního papíru ve Velkých Losinách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza výrobního sortimentu závodu na výrobu ručního papíru ve Velkých Losinách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Luštíková, Zuzana
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:15:12Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1429
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na výrobní sortiment ruční papírny a snažila jsem se jednotlivé výrobky analyzovat podle jejich podílu na výrobě a prodeji. Uvedla jsem v rámci SWOT analýzy silné a slabé stránky jednotlivých skupin výrobků, jejich možné příležitosti a hrozby, které by mohly vést ke snížení odbytu ruční papírny. cs
dc.format 64 s., 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1444948 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036
dc.subject výrobek cs
dc.subject výrobní sortiment cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject kalkulace ceny cs
dc.subject product en
dc.subject range of products en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject calculation price en
dc.title Analýza výrobního sortimentu závodu na výrobu ručního papíru ve Velkých Losinách cs
dc.title.alternative Analyse of the range of products of the hand made paper mill in Velké Losiny en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ditrichová, Blanka
dc.date.accepted 2006-06-13
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated The main aim of the thesis was focussed on the range of products of the hand made paper mill. I tried to analyse these products according to their share in production and share in negotiation. Within the frame of the SWOT analysis I mentioned the strangeness and weaknesses of theses products, and also their potential opportunities and threats that could involve de-creasing of the market. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4102
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
luštíková_2006_bp.pdfBlocked 1.378Mb PDF View/Open
luštíková_2006_vp.doc 40Kb Microsoft Word View/Open
luštíková_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account