Analýza plošného pokrytáí okresu Uherské Hradiště jednotkami hasičského záchranného sboru a jeho úloha v Integrovaném zachranném systému

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza plošného pokrytáí okresu Uherské Hradiště jednotkami hasičského záchranného sboru a jeho úloha v Integrovaném zachranném systému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janíček, Miroslav
dc.contributor.author Polášek, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-20T08:10:11Z
dc.date.available 2010-07-20T08:10:11Z
dc.date.issued 2010-05-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14308
dc.description.abstract V bakalářské práci se věnuji analýze plošného pokrytí okresu Uherské Hradiště jednotkami Hasičského záchranného sboru v rámci HZS kraje Zlín a jejich postavení a úlohám v rámci Integrovaného záchranného systému včetně právních úprav kompetencí a působnosti. V první části bude řešena právní úprava a členění jednotek v rámci jejich dislokace sídel a druhy jednotek požární ochrany. Ve druhé části pak jednotce HZS obce Uherské Hradiště, pokrytí území okresu touto jednotkou a systému varování obyvatelstva včetně poplachového plánu s využitím dostupných technických prostředků. cs
dc.format 48 cs
dc.format.extent 5899492 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject integrovaný záchranný systém cs
dc.subject požární ochrana cs
dc.subject poplachový plán cs
dc.subject jednotky požární ochrany cs
dc.subject technické prostředky PO cs
dc.subject integrated rescue system en
dc.subject fire protection en
dc.subject alarm plan en
dc.subject fire brigade units en
dc.subject alarm plan technical means en
dc.title Analýza plošného pokrytáí okresu Uherské Hradiště jednotkami hasičského záchranného sboru a jeho úloha v Integrovaném zachranném systému cs
dc.title.alternative Analysis of area coverage district Uherské Hradiště by unit firefighters rescue system and its place and role of the Integrated Rescue System en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomek, Miroslav
dc.date.accepted 2010-06-14
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the area coverage of Uherské Hradiště region by Fire Brigade units within Fire Brigade units of Zlin and their position and tasks within Integrated Rescue System with the inclusion of their legal regulations of competence and sphere of authority. The first part of this bachelor thesis is engaged in legal regulations and unit divisions in terms of their seat dislocation and their types. The second part concentrates on the area coverage of Uherské Hradiště by these Fire Brigade Units and population warning system containing alarm plan with the usage of available technical means. en
dc.description.department Ústav krizového řízení cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/105 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 15501
dc.date.assigned 2010-02-12
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
polášek_2010_bp.pdfBlocked 5.626Mb PDF View/Open
polášek_2010_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
polášek_2010_op.doc 76Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account