Stabilizace/solidifikace odpadu pomocí AS-Ceramicrete

DSpace Repository

Language: English čeština 

Stabilizace/solidifikace odpadu pomocí AS-Ceramicrete

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slavík, Roman
dc.contributor.author Svobodová, Simona
dc.date.accessioned 2010-07-20T08:10:32Z
dc.date.available 2010-07-20T08:10:32Z
dc.date.issued 2010-05-14
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14309
dc.description.abstract Tato práce popisuje přípravu AS-Ceramicrete a jeho využití při stabilizaci/solidifikaci (S/S) odpadů. AS-Ceramicrete je hlinitokřemičitanový-fosforečnanový materiál, připravovaný za pokojové teploty a tlaku. Při použití této matrice mohou vznikat nejprve nerozpustné fosforečnany, čímž dochází nejen ke stabilizaci odpadů, ale také k zpevnění odpadů. Účinnost této technologie byla testována komplexním vyluhovacím testem, který simuloval účinky neutrálních, kyselých nebo alkalických tekutin na stabilizované/solidifikované těleso. Ve vodném vyluhovacím testu bylo zjištěno, že koncentrace sledovaných kovů byly pod stanovenými limity. Nicméně, v kyselém vyluhovacím testu se zvyšuje množství vyluhovaného zinku s přídavkem S/S odpadu. cs
dc.format 71s cs
dc.format.extent 1973865 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Ceramicrete cs
dc.subject hlinitokřemičitany cs
dc.subject stabilizace/solidifikace odpadu cs
dc.subject komplexní vyluhovací test cs
dc.subject Ceramicrete en
dc.subject aluminosilicate en
dc.subject waste stabilization/silidification en
dc.subject complex leaching test en
dc.title Stabilizace/solidifikace odpadu pomocí AS-Ceramicrete cs
dc.title.alternative Stabilization/solidification of waste by AS-Ceramicrete en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bednařík, Vratislav
dc.date.accepted 2010-06-15
dc.description.abstract-translated This work describes preparation of AS-Ceramicrete and its application at the lead containing waste stabilization/solidification (S/S) technology. The Ceramicrete is aluminosilicate-phosphate material prepared at the room temperature and pressure. The insoluble phosphates arose from the interaction between waste and Ceramicrete matrix primarily. In the process the waste is stabilized as well as solidified to hard material. The technology efficiency has been tested by complex leaching test, which should simulated the effects of neutral, acidic or alkaline liquids on stabilized/solidified specimens. At leaching tests of S/S waste it has been found, that concentration of observed metals was under limit of detection. However, the leachate concentration of zinc increased with higher amount of S/S waste at leaching tests in acidic medium. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 14654
dc.date.assigned 2010-02-15
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
svobodová_2010_dp.pdf 1.882Mb PDF View/Open
svobodová_2010_vp.doc 34Kb Microsoft Word View/Open
svobodová_2010_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account