Psychologický profil pachatele

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Psychologický profil pachatele

Show simple item record

dc.contributor.advisor Laucký, Vladimír cs
dc.contributor.author Macháčová, Anna cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T11:11:01Z
dc.date.available 2010-07-20T11:11:01Z
dc.date.issued 2010-05-17 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14310
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je především sestavit profily kapesních zlodějů, zlodějů zaměřujících se na krádeže v obchodních řetězcích a obchodních domech, zlodějů vykrádajících bankomaty a zlodějů zabývajících se vloupáváním do objektů. Dále jsem se v praktické části mé práce pokusila zpracovat určitý návrh generální prevence, jehož přínosem je předcházení a objasnění trestných činů a snazší dopadení pachatelů. Doplňujícím bodem mé bakalářské práce je dotazník zabývající se především oběťmi trestných činů a taktéž prevencí proti trestným činům. Výsledná analýza poukazuje na pocity obětí v období po trestném činu, jestli se oběti následkem trestného činu také uchýlili ke kriminálnímu jednání. Závěrem analýza pojednává o informovanosti respondentů v oblasti zvýšení jejich privátní či profesní bezpečnosti. cs
dc.format 97s., 4s. příloh cs
dc.format.extent 2408425 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject forensic psychology en
dc.subject physiodetection en
dc.subject motivation en
dc.subject perpetrator en
dc.subject psychological profile of perpetrator en
dc.subject crime en
dc.subject forenzní psychologie cs
dc.subject fyziodetekce cs
dc.subject motivace cs
dc.subject pachatel cs
dc.subject psychologický profil pachatele cs
dc.subject trestný čin cs
dc.title Psychologický profil pachatele cs
dc.title.alternative Psychological profile of perpetrator en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zelinka, Stanislav cs
dc.date.accepted 2010-06-02 cs
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor's work is primarily to compile profiles of pickpockets, thieves targeting thefts in the multiple stores and department stores, cash machines despoilers and burglars. In the practical part of my work I also tried to prepare a suggestion for general prevention, whose benefit is preceding and clearing up the crimes and easier catching the perpetrators. Additional point of my thesis is questionnaire, primary concerning in victims of crime and also crime prevention. The resulting analysis highlights the feelings of victims in the period after the offence, if the victims as a result of the crime also resorted to criminal behavior. Finally, the analysis deals with the awareness of respondents in an increase in their private or professional safety. en
dc.description.department Ústav elektrotechniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/93 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 16438
dc.date.assigned 2010-02-19 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
macháčová_2010_bp.pdfBlocked 2.296Mb PDF View/Open
macháčová_2010_vp.pdf 437.4Kb PDF View/Open
macháčová_2010_op.doc 281Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account