Gelové soustavy nitrocelulóz

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Gelové soustavy nitrocelulóz

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lapčík, L.
dc.contributor.author Vacková, Kateřina
dc.date.accessioned 2010-07-20T11:14:31Z
dc.date.available 2010-07-20T11:14:31Z
dc.date.issued 2010-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14318
dc.description.abstract Cílem předložené diplomové práce je ověření platnosti některých základních zákonitostí termodynamiky a kinetiky roztoků a gelů nitrátů celulózy, na základě stanovení viskozitních charakteristik nitrátů celulózy a dále předmětem diplomové práce je stanovení rychlosti odpařování roztoků nitrocelulózy o daném objemu při dané teplotě. Studovaný materiál nitrátu celulózy je charakterizován metodami Infračervené spektroskopie s Fourierovou transformací (FT-IR), dále UV-VIS spektroskopicky cs
dc.format 105 stran cs
dc.format.extent 2931105 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject nitrát celulózy cs
dc.subject mononitrocelulóza cs
dc.subject dinitrocelulóza cs
dc.subject struktura a vlastnosti cs
dc.subject charakterizace produktů cs
dc.subject viskozita cs
dc.subject rychlost odpařování cs
dc.subject UV-VIS spektra cs
dc.subject FT-IR spektroskopie cs
dc.subject Cellulose nitrate en
dc.subject mononitrocelulóza en
dc.subject dinitrocelulóza en
dc.subject structure and properties characterization of the products en
dc.subject viscosity en
dc.subject evaporation rate en
dc.subject UV - VIS spectra en
dc.subject FT - IR spectroscopy en
dc.title Gelové soustavy nitrocelulóz cs
dc.title.alternative Gel system nitrocellulose en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vašina, Martin
dc.date.accepted 2010-06-16
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to verify the validity of some basic laws of thermodynamics and kinetics of solutions and gels of cellulose nitrate, by determining the viscosity characteristics of cellulose nitrate and the subject of this thesis is to determine the rate of evaporation of solutions of nitrocellulose on a given volume at a given temperature. Material studied: cellulose nitrate are characterized using infrared spectroscopy, Fourier transform (FT-IR), the UV-VIS spectroscopy en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/197 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cs
dc.thesis.degree-discipline Materials Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 15066
dc.date.assigned 2010-02-15
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
vacková_2010_dp.pdf 2.795Mb PDF View/Open
vacková_2010_vp.doc 25.5Kb Microsoft Word View/Open
vacková_2010_op.doc 30.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account