Role IT při podpoře činnosti velitele zásahu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Role IT při podpoře činnosti velitele zásahu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukáš, Luděk cs
dc.contributor.author Barták, František cs
dc.date.accessioned 2010-07-20T14:27:51Z
dc.date.available 2010-07-20T14:27:51Z
dc.date.issued 2010-05-26 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14346
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena určení role informačních technologií při podpoře činnosti velitele zásahu. V diplomové práci je analyzována činnost velitele zásahu na místě zásahu, v další části jsou zhodnoceny soudobé informační technologie a jejich možnost využití pro podporu činnosti velitele zásahu. Důležitá část diplomové práce je věnována analýze informačních technologií, které jsou v dnešní době využívány pro podporu činnosti velitele zásahu na místě zásahu. Práci doplňuje vytvořený dotazník, který byl rozeslán kompetentním osobám v rámci celé České republiky. V poslední části jsou specifikovány možnosti zlepšení činnosti velitele zásahu s využitím perspektivních informačních technologií cs
dc.format 109 s., 4 s. příloh cs
dc.format.extent 2881439 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject rescue commander en
dc.subject information technology en
dc.subject MU en
dc.subject OPIS en
dc.subject velitel zásahu cs
dc.subject informační technologie cs
dc.subject MU cs
dc.subject OPIS cs
dc.title Role IT při podpoře činnosti velitele zásahu cs
dc.title.alternative The role of IT in supporting of activities of rescue commander en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrůza, Petr cs
dc.date.accepted 2010-06-28 cs
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on determination of the role of IT in supporting of activities of rescue commander. There are activities of rescue commander in a place of intervention analyzed in the thesis as well as present IT and possibilities if its usage in supporting of activities of rescue commander. Significant part of the thesis deals with analysis of IT that is exploited in supporting of activities of rescue commander in the place of intervention. This work is supplemented with the questionnaire that was distributed to qualified personalities within The Czech republic. The possibilities for improving of activities of rescue commander with the usage of perspective IT activities of rescue commander are specified in the final part of the thesis. en
dc.description.department Ústav elektroniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 16326
dc.date.assigned 2010-02-19 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
barták_2010_dp.pdf 2.747Mb PDF View/Open
barták_2010_vp.doc 295Kb Microsoft Word View/Open
barták_2010_op.doc 260Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account