Využití moderních nástrojů pro modifikaci informačního systému CAAC na WWW stránkách

DSpace Repository

Language: English čeština 

Využití moderních nástrojů pro modifikaci informačního systému CAAC na WWW stránkách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátil, Pavel
dc.contributor.author Veselý, Lukáš
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:16:31Z
dc.date.available 2010-07-13T18:16:31Z
dc.date.issued 2006-06-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1436
dc.description.abstract Informační systém CAAC (Computer Aided Automatic Control - počítačová podpora automatického řízení) využívá internetové stránky k podpoře výuky předmětů zaměřených na automatické řízení. Podstatou mé práce bylo zpracování literární rešerše pro oblast zabývající se tvorbou informačních systémů na Internetu a dále pak modifikace již existujícího informačního systému CAAC, vytvořeného v jazyce HTML. Ta spočívala ve využití moderních nástrojů - skriptovacího jazyka PHP, kaskádových stylů CSS, Javascriptu a databázového systému MySQL při úpravě systému. Přitom bylo důležité dodržet již existující pravidla, hlavně strukturu systému, strukturu adresářů a souborů a celkové grafické provedení. Další částí pak bylo vytvoření dokumentace k modifikované verzi. cs
dc.format 48 s. cs
dc.format.extent 1646570 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject CAAC en
dc.subject HTML en
dc.subject CSS en
dc.subject Javascript en
dc.subject PHP en
dc.subject MySQL en
dc.subject CAAC cs
dc.subject HTML cs
dc.subject CSS cs
dc.subject Javascript cs
dc.subject PHP cs
dc.subject MySQL cs
dc.title Využití moderních nástrojů pro modifikaci informačního systému CAAC na WWW stránkách cs
dc.title.alternative Use the modern tools to modification the CAAC Information System on the WWW pages en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dulík, Tomáš
dc.date.accepted 2006-06-28
dc.description.abstract-translated CAAC Information System (Computer Aided Automatic Control) uses the Internet pages as a support of subjects orient to the automatic control. The bases of my work were processing the literary material of the Information Systems on the Internet area and modification the previous version of CAAC Information System, which was made in HTML language. These modern tools - scripting language PHP, cascading style sheets CSS, Javascript and database system MySQL, were used in this work. The information system structure, the directory structure and the graphic appearance have to be kept. Made of the documentation to modified version was the next part of my work. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 3341
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A
local.subject CAAC cs
local.subject automatizované systémy řízení cs
local.subject Computer Aided Automatic Control en
local.subject automatic control systems en


Files in this item

Files Size Format View
veselý_2006_bp.pdf 1.570Mb PDF View/Open
veselý_2006_vp.doc 294.5Kb Microsoft Word View/Open
veselý_2006_op.doc 285Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account