Praktický manuál pro efektivní spolupráci s komunikační agenturou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Praktický manuál pro efektivní spolupráci s komunikační agenturou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Létalová, Petra
dc.contributor.author Baran, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:16:49Z
dc.date.available 2010-07-13T18:16:49Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1438
dc.description.abstract Diplomová práce "Praktický manuál pro efektivní spolupráci s komunikační agenturou" reaguje na ne zcela vyhovující stav vzdělání marketingových pracovníků a reklamních managerů se kterým se setkávám v praxi. Řada, zejména malých a středně velkých podniků, dosud nezaměstnává marketingové specialisty s dostatečnou kvalifikací, nechápe význam a přínos reklamy, neumí reklamu využít jako konkurenční výhodu. Diplomová se zabývá důsledky tohoto nevyhovujícího stavu a zaměřuje se především na problémy, které vznikají ve vztahu mezi reklamní agenturou a klientem. "Praktický manuál pro spolupráci s agenturou" nabízí jednu z možností jak přispět ke zlepšení nevyhovujícího stavu prostřednictvím vzdělávacího projektu, který je zaměřen na pracovníky marketingových a reklamních oddělení. Cílem vzdělávacího projektu je poskytnout marketingovým pracovníkům - populárně naučnou formou a na jednom místě - ucelený materiál, který obsahuje nezbytné teoretické informace a zejména praktická doporučení, jak řešit a zvládnout obvyklé pracovní situace v této oblasti. Prostředkem vzdělávání je v tomto případě oborově zaměřený internetový server www.MarketingoveKomunikace.cz cs
dc.format 60 s, 5 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 603718 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject marketingové komunikace cs
dc.subject reklamní agentura cs
dc.subject komunikační agentura cs
dc.subject vztah mezi agenturou a klientem cs
dc.subject praktický manuál pro spolupráci s agenturou cs
dc.subject www.MarketingovéKomunikace.cz cs
dc.subject marketing communication en
dc.subject communiction agency en
dc.subject advertising agency en
dc.subject the link between an agency and a client en
dc.subject practical manual for co-operation with an agency en
dc.subject www.MarketingoveKomunikace.cz en
dc.title Praktický manuál pro efektivní spolupráci s komunikační agenturou cs
dc.title.alternative The Practical Manual for Co-operation with a Communication Agency en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Juříková, Martina
dc.date.accepted 2006-06-06
dc.description.abstract-translated "The Practical Manual for Co-operation with a Communication Agency" is a project which responds to not quite satisfactory state of the advertising market in nowadays practice. Many, especially small and middle size companies, do not employ marketing specialists with sufficient qualification. They do not understand the significance and contribution of marketing communication (publicity) and they are not able to use the marketing communication as a competitive advantage. "The Practical Manual" is an educational project directed at people working for the marketing departments. The aim of this project is to give the marketing specialists a comprehensive material which contains necessary theoretical information and practical recommendation on how to solve and manage typical working situations in this area. Another goal of this project is to contribute to a better quality of general standard in the field. The means of education for this project is a server www. MarketingoveKomunikace.cz which specializes in the above mentioned area. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2749
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
baran_2006_dp.pdfBlocked 589.5Kb PDF View/Open
baran_2006_vp.doc 73.5Kb Microsoft Word View/Open
baran_2006_op.doc 60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account