Mikroelektromechanické systémy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Mikroelektromechanické systémy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Macků, Lubomír
dc.contributor.author Juřička, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-20T18:05:53Z
dc.date.available 2010-07-20T18:05:53Z
dc.date.issued 2010-06-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14425
dc.description.abstract Cílem práce bylo seznámení s technologií označovanou jako Mikroelektromechanické systémy (MEMS). Možnosti jejího využţití a aplikace. Teoretická část pojednává o historii této technologie a dále se zaměřuje na nejpoužívanější technologické procesy a materiály používané pří výrobě. V této části jsou také obsaženy základní metody a principy používané pro průtokoměry a pro zařízení schopné chemické analýzy látek. V praktické části jsou popsány konkrétní produkty používané pří měření průtoku a pří rozboru chemických látek a dále je vypracován přehled výrobců využívajících pro své produkty technologii MEMS. cs
dc.format 49 cs
dc.format.extent 1263533 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject MEMS en
dc.subject micro-electro-mechanical systems en
dc.subject microsystems en
dc.subject microstructure en
dc.subject microtechnology en
dc.subject flowmeter en
dc.subject Lab-on-Chip en
dc.subject chemical analysis en
dc.subject MEMS cs
dc.subject mikroelektromechanické systémy cs
dc.subject mikrosystém cs
dc.subject mikrostruktury cs
dc.subject mikrotechnologie cs
dc.subject průtokoměr cs
dc.subject Lab-on-Chip cs
dc.subject chemická analýza cs
dc.title Mikroelektromechanické systémy cs
dc.title.alternative MEMS - microelectromechanical systems en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Drga, Rudolf
dc.date.accepted 2010-06-17
dc.description.abstract-translated The main purpose of this work was familiarization with a technology reffered to as Micro-electro-mechanical systems (MEMS). The possibilities of its usage and application. Theoretical section treat of a history of this technology and further focuses on the most used technological processes and materials used in a production. In this section, basicmethods and principles used for flowmeters and for devices able tochemical analysis of materials are included. In the practical section there are described concrete products used in measuring of a flow and in analysis of chemical substances. Summary of producers, who use for their products the MEMS technology is worked out and enclosed. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 13034
dc.date.assigned 2010-03-05
utb.result.grade E
utb.result.grade E
local.subject chemické inženýrství cs
local.subject MEMS (elektronika) cs
local.subject chemical engineering en
local.subject microelectromechanical systems en


Files in this item

Files Size Format View
juřička_2010_bp.pdf 1.204Mb PDF View/Open
juřička_2010_vp.doc 291.5Kb Microsoft Word View/Open
juřička_2010_op.doc 288.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account