Vliv surovinového složení na jakost těstovin

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv surovinového složení na jakost těstovin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrabě, Jan
dc.contributor.author Losová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:18:00Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:06Z
dc.date.issued 2006-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1443
dc.description.abstract Cílem diplomové práce bylo posoudit jakost (kvalitu) vybraných druhů těstovin od českých tak zahraničních výrobců, zjistit zda existují rozdíly mezi jednotlivými skupinami těstovin a především jaký vliv má použitá surovina na jakost těstovin. U vybraných vzorků těstovin byly provedeny zkoušky fyzikální, dále byly provedeny zkoušky vařením. Součástí celkového hodnocení kvality těstovin bylo také senzorické hodnocení vybraných druhů těstovin. Celkem bylo analyzováno 52 vzorků těstovin a provedeno 728 analýz. Z naměřených výsledků lze vyvodit, že nejmenší podíl zjištěných závad připadá na semolinové výrobky. Z toho vyplývá, že semolinové těstoviny jsou hodnoceny jako kvalitnější v porovnání s těstovinami bezvaječnými, vaječnými a celozrnnými. V doplňujícím senzorickém hodnocení, byly statisticky jako nejlepší jednoznačně vyhodnoceny také semolinové výrobky. Je zřejmé, že se tyto výsledky shodují s výsledky laboratorních rozborů a tedy mouka z pšenice tvrdé (semolina) je proto nejvhodnější surovinou pro výrobu těstovin. cs
dc.format 72 s., 41 s. grafy + tabulky cs
dc.format.extent 2084996 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 31.05.2008
dc.subject pšenice tvrdá cs
dc.subject semolina cs
dc.subject těstoviny cs
dc.subject zkoušky vařením cs
dc.subject senzorické hodnocení cs
dc.subject wheat durum en
dc.subject semolina en
dc.subject pasta en
dc.subject test by cooking en
dc.subject sensory testing en
dc.title Vliv surovinového složení na jakost těstovin cs
dc.title.alternative Influence of the base material to the quality of pastes en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kočová, Ilona
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma thesis is to examine the quality of the chosen samples of pastes from both the Czech and the foreign producers and find differences between particular groups of pastes, especially how the raw material, influences the quality of pastes. The samples of pastes were tested for physical and were also tested by cooking. A part of an overall assessment was dedicated to sensory testing of the samples of pastes. Forty-five samples of pasta in total were studied and six hundreds seventy-five analyses were performed. The final assessment implies that the smallest number of unsatisfactory parameters falls to semolina products. That means that the quality of semolina pasta is assessed well in comparison to pasta from wheat flour, egg's pasta, whole-grain pasta. In addition, the semolina products were also assessed statistically as the best in sensory assessment. It is evident that the results are in accord with results of laboratory testing and that is why pasta made from this flour is ranked the best quality pasta. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství a chemie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/203 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 2229
dc.date.assigned 2005-10-10
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
losová_2006_dp.pdfBlocked 1.988Mb PDF View/Open
losová_2006_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
losová_2006_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account