Analýza předvolební kampaně a komunikace KDU-ČSL- parlamentní volby 2006

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza předvolební kampaně a komunikace KDU-ČSL- parlamentní volby 2006

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zavřelová, Veronika cs
dc.contributor.author Slavík, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:19:22Z
dc.date.available 2010-07-13T18:19:22Z
dc.date.issued 2006-05-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1449
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá studiem problematiky politické komunikace. Jejím záměrem je poukázat na důslednější využití moderních metod marketingových komunikací. V teoretické části se práce věnuje popisu obecné politické teorie a východiskům politické komunikace. Teoretickou část uzavírá studium politické psychologie. Na základě teoretických poznatků je pak v praktické části práce podrobena analýze předvo-lební kampaň a komunikace KDU-ČSL (Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu Čes-ké republiky 2006), ve které je hodnoceno provedení a efektivita jednotlivých komunikač-ních aktivit. Práce ve svém závěru předkládá návrhy řešení eliminace jedné z hlavních chyb komunikace strany, kterou je nevyužití potenciálu internetu. cs
dc.format 75 cs
dc.format.extent 1036724 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject politika cs
dc.subject politická strana cs
dc.subject parlamentní volby cs
dc.subject volební kampaň cs
dc.subject volič cs
dc.subject marketingové komu-nikace cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject KDU-ČSL cs
dc.subject politics en
dc.subject political party en
dc.subject Parliamentary Election en
dc.subject election campaign en
dc.subject voter en
dc.subject marketing com-munication en
dc.subject marketing research en
dc.subject CDU-CPP en
dc.subject The Christian Democratic Union-Czecho-slovak People's Party en
dc.title Analýza předvolební kampaně a komunikace KDU-ČSL- parlamentní volby 2006 cs
dc.title.alternative Analysis of CDU-CPP's election and communication campaign- parliamentary election 2006 en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Křížek, Zdeněk cs
dc.date.accepted 2006-05-30 cs
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis is engaded in fields of political communications. The study refers to using of marketing communications in politics. The theoretical part describes common political theory, political communications and psychology. On this basis was analysed CDU-CPP's recent election and communication campaign (Election for the House of Deputies of the Parliament of the Czech Republic in 2006). The conclusions and results of the work formulate solutions proposals mainly for internet com-muniacation. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2641
dc.date.assigned 2006-01-13 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
slavík_2006_bp.pdf 1012.Kb PDF View/Open
slavík_2006_vp.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open
slavík_2006_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account