Komunikace automobilek v USA, pomocí tištěných inzerátů v segmentu sportovních vozů od roku 1964 do současnosti.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikace automobilek v USA, pomocí tištěných inzerátů v segmentu sportovních vozů od roku 1964 do současnosti.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bačuvčík, Radim
dc.contributor.author Sachr, Jan
dc.date.accessioned 2010-09-07T11:49:45Z
dc.date.available 2010-09-07T11:49:45Z
dc.date.issued 2010-08-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14518
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je komparace charakteristických rysů automobilové inzerce v tištěné podobě. Jak se jejich podoba měnila v průběhu let a jaké znaky na nich lze vysledovat v závislosti na ekonomických, politických a společenských trendech. Cílem práce je zanalyzovat veškerou dostupnou inzerci z daného období a potvrdit hypotézy jak komunikace jednotlivých značek působila.V práci bude použit empiricko-analytický přístup a komparativní metoda. Subjektivní zhodnocení, dle stanovených kritérií, databáze dostupných materiálů. cs
dc.format 65 cs
dc.format.extent 2066301 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject analýza cs
dc.subject USA cs
dc.subject automobil cs
dc.subject inzerce cs
dc.subject Analysis en
dc.subject U.S en
dc.subject car en
dc.subject advertisements en
dc.title Komunikace automobilek v USA, pomocí tištěných inzerátů v segmentu sportovních vozů od roku 1964 do současnosti. cs
dc.title.alternative Communication automobile manufacturers in the United States through print ads in the segment of sports cars from 1964 to present en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zavřelová, Veronika
dc.date.accepted 2010-08-24
dc.description.abstract-translated Subject of the bachelory work is the comparation of charakteristic marks of printed automotive industry. How they changed during years and what signs we can read at via economical, political and social trends. The aim of the work is analyse all aviable printed advertising from last five decades and confirm thesis about influence how it efect on customers. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 10531
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
sachr_2010_bp.pdf 1.970Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account