1. Dokumentace přípravy, realizace bakalářské práce a rešerše 2. Beta male, kreslený animovaný film

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

1. Dokumentace přípravy, realizace bakalářské práce a rešerše 2. Beta male, kreslený animovaný film

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slivka, Ondrej cs
dc.contributor.author Kovárníková, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-09-07T11:50:45Z
dc.date.available 2010-09-07T11:50:45Z
dc.date.issued 2010-08-09 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14520
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou tvorby krátkého bakalářského animovaného filmu, jehož vznik je dokumentován na poli počátečních myšlenek a idejí, přes problematiku vlastního pracovního průběhu, technologického zpracování až po závěrečné úpravy vedoucí k fázi dokončení zmíněného filmu. Věnuje se také tématice Darwinova díla O původu člověka včetně teorie o pohlavním výběru, což je hlavním motivem praktické práce. V této teoretické části se obhajuje autorský přístup a postoj k tématu. Dále v příloze je k nahlédnutí storyboard a výtvarné návrhy. cs
dc.format 36 s, 13 s . obr. příloh cs
dc.format.extent 2999149 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject animace cs
dc.subject kreslený film cs
dc.subject Darwinova teorie cs
dc.subject pohlavní výběr cs
dc.subject film cs
dc.subject animation en
dc.subject drawing animation en
dc.subject Darwin's theory en
dc.subject sexual selection en
dc.subject film en
dc.title 1. Dokumentace přípravy, realizace bakalářské práce a rešerše 2. Beta male, kreslený animovaný film cs
dc.title.alternative 1. Documentary of preparation and realisation of bachelor work and research 2. Beta Male, animation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hejcman, Ivo cs
dc.date.accepted 2010-08-24 cs
dc.description.abstract-translated This theoretical work deals with an artwork of my short bachelor animation. Process of making this short movie is documented from the first ideas and thoughts, through the issue of technical making to final editing my movie. It deals with problems about Darwin?s scientific work The Descedent of Man and on Selection in Relation on Sex (include the theory of Selection in Relation to Sex), that is the main topic of the practical work. The authorial approach and standpoint of subject are argued in this theoretical documentation. There are storyboard and art project in inset. en
dc.description.department Ústav animace a audiovize cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/124 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Animovaná tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Animation en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Teorie a praxe audiovizuální tvorby cs
dc.thesis.degree-program Theory and Practice of Audiovisual Arts en
dc.identifier.stag 13808
dc.date.assigned 2010-01-11 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kovárníková_2010_bp.pdfBlocked 2.860Mb PDF View/Open
kovárníková_2010_vp.doc 63Kb Microsoft Word View/Open
kovárníková_2010_op.doc 73Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account