Pohyb těžkých kovů v environmentu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pohyb těžkých kovů v environmentu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slavík, Roman
dc.contributor.author Tomaštík, Martin
dc.date.accessioned 2010-09-07T11:53:11Z
dc.date.available 2010-09-07T11:53:11Z
dc.date.issued 2010-08-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14524
dc.description.abstract Těžké kovy jsou kovy, které mají hustotu vyšší než 5g.cm-3. Jsou nebezpečné zejména tím, že mají velmi často toxické účinky. Z tohoto důvodu je nebezpečná především rtuť, olovo, kadmium a arsen. V přírodě se vyskytují i přirozeně, ale to jen ve velmi malých dávkách. Za vyšší dávky těžkých kovů v životním prostředí odpovídá člověk. Pro emise těžkých kovů je zásadní spalování fosilních paliv, metalurgie a zanedbat nelze ani zemědělství. Všechny procesy koloběhu látek, které v horninovém prostředí probíhají, patří do takzva-ných geochemických cyklů. Vzhledem k interakci horninového prostředí s atmosférou, hyd-rosférou i biosférou, se látka může vyskytovat v různých speciačních formách, které závisí na podmínkách prostředí. Nejčastěji se ze zdroje těžké kovy dostávají emisemi do atmosféry, a tak množství těžkých kovů v dané lokalitě závisí zejména na hustotě osídlení, dopravy a typu průmyslu v dané lokalitě. Ze vzduchu se dostávají do vod nebo půd atmosférickou depozicí. Množství kovu v půdě se dále zvyšuje s aplikací hnojiv nebo popílků. Do vody se mohou dále dostávat také výplachem z půd, popřípadě erozní činností. Z těchto důvodů je potřeba provádět neustálý (bazální) monitoring kvality a kvantity těžkých kovů v horninovém prostředí. cs
dc.format 40 s (46 677 znaků) cs
dc.format.extent 3560309 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject těžké kovy cs
dc.subject speciace cs
dc.subject horninové prostředí cs
dc.subject atmosférická depozice cs
dc.subject heavy metals en
dc.subject speciation en
dc.subject rock environment en
dc.subject atmospheric deposition en
dc.title Pohyb těžkých kovů v environmentu cs
dc.title.alternative Movement of heavy metals in the environment en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Houser, Josef
dc.date.accepted 2010-09-03
dc.description.abstract-translated Heavy metals are metals with density over 5 g.cm-3. They are danger because of the toxic effects. For that reason are most dangerous elements: mercury, lead, cadmium and arsenic. In the nature they appear in small quantities naturally. However, the anthropogenic activity is responsible for higher occurrence. The using of fossil fuels, metallurgy, and farming are major emitters of heavy metals. In the rock environment proceeds the compounds cycle called geochemical cycle. The interaction of rock environment with the atmosphere, hydrosphere and biosphere cause the occurrence of compounds in various speciation forms which are depending on the environment conditions. Mostly the heavy metals come from the source through emission into atmosphere, and its amount depends on population density, transportation and the type of industry in the locality. From the air they get by atmospheric deposition into water or rock environment. Amount of metals can be increased as well by application of fertilizers as by application of fly ashes. They can pass by natural mud or erosion activity into groundwater or surface water. For that reasons it is necessary to carry out instant (basal) monitoring of quality and quantity of the rock environment. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/140 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 14676
dc.date.assigned 2010-02-15
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
tomaštík_2010_bp.pdf 3.395Mb PDF View/Open
tomaštík_2010_vp.doc 33.5Kb Microsoft Word View/Open
tomaštík_2010_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account