1. Teoretická část: Vývoj vizuální prezentace států v Evropě 2. Praktická část: Webová prezentace a vizuální styl Českých center

DSpace Repository

Language: English čeština 

1. Teoretická část: Vývoj vizuální prezentace států v Evropě 2. Praktická část: Webová prezentace a vizuální styl Českých center

Show simple item record

dc.contributor.advisor Illík, Rostislav
dc.contributor.author Pelikánová, Hana
dc.date.accessioned 2010-09-07T11:59:32Z
dc.date.available 2010-09-07T11:59:32Z
dc.date.issued 2010-08-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14528
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá tématem vývoje vizuální prezentace států v Evropě. Jejím smyslem je vytvořit komplexní pohled na danou problematiku především z pohledu grafického designu, nikoli však formou abecedního seznamu jednotlivých států a popisem situace v nich, ale naopak pomocí vzájemně souvisejících celků, které dohromady vytváří ucelený obraz. Zvláštní pozornost je v každé kapitole věnována situaci v České republice. cs
dc.format 113 s. (121 951 znaků) cs
dc.format.extent 26461171 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject státní vlajka cs
dc.subject státní znak cs
dc.subject státní barvy cs
dc.subject logo cs
dc.subject vizuální prezentace cs
dc.subject vizuální styl cs
dc.subject stát cs
dc.subject Česká republika cs
dc.subject Česko cs
dc.subject Česká centra cs
dc.subject national flag en
dc.subject national emblem en
dc.subject state colours en
dc.subject logo en
dc.subject visual presentation en
dc.subject visual style en
dc.subject state en
dc.subject The Czech Republic en
dc.subject Czechia en
dc.subject Czech Centres en
dc.title 1. Teoretická část: Vývoj vizuální prezentace států v Evropě 2. Praktická část: Webová prezentace a vizuální styl Českých center cs
dc.title.alternative 1. Theoretical Part: The Development of Visual Presentation of European Countries 2. Practical Part: The Web Presentation and Corporate Identity of the Czech Centres en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Eliška, Jiří
dc.date.accepted 2010-08-23
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the topic of visual presentation of European states. The aim is to formulate a general view of the given questions especially from the point of view of graphical design. It was done not in a way of alphabetical order of all states and a descrip-tion of the situations within them, but, on the contrary, by means of mutually related societies which create an integral image. The each chapter of the work explains the situation in the Czech Republic which is given a special attention to. en
dc.description.department Ústav reklamní fotografie a grafiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/188 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 14795
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
pelikánová_2010_dp.pdf 25.23Mb PDF View/Open
pelikánová_2010_vp.doc 82Kb Microsoft Word View/Open
pelikánová_2010_op.doc 78Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account