Sponzoring a jeho vliv na budování image

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sponzoring a jeho vliv na budování image

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurášková, Olga
dc.contributor.author Stolzová, Aneta
dc.date.accessioned 2010-09-07T12:02:29Z
dc.date.issued 2010-08-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14534
dc.description.abstract Předmětem diplomové práce ?Sponzoring a jeho vliv na formování image společnosti? je vyhodnotit sponzorské aktivity společnosti McDonald's a vyvodit doporučení pro spon-zorské aktivity společnosti. Diplomová práce se skládá ze tří hlavních částí. Teoretická část je zaměřena na problematiku image značky, sponzoringu jako takového a na roli sponzorství v marketingovém a komunikačním mixu. Praktická část navazuje na část teoretickou a jsou v ní rozebrány sponzorské aktivity společnosti McDonald's, hlavně stěžejní projekt McDonald's Cup. Ve druhé, praktické části, jsou výsledky předešlých částí rozebrány a analyzovány zejména s ohledem na téma diplomové práce. Na základě této analýzy jsou ve třetí části uvedena konkrétní doporučení pro budoucí sponzorskou činnost jakékoli společ-nosti. cs
dc.format 72 s. (14526 znaků) cs
dc.format.extent 1686066 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 10.08.2030
dc.subject Značka cs
dc.subject image značky cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject sponzorství cs
dc.subject dárcovství cs
dc.subject mé-dia cs
dc.subject reklama cs
dc.subject Mark en
dc.subject image of the mark en
dc.subject communication mix en
dc.subject marketing mix en
dc.subject public relations en
dc.subject sponsorship en
dc.subject philantropy en
dc.subject media en
dc.subject advertising en
dc.title Sponzoring a jeho vliv na budování image cs
dc.title.alternative Sponsoring as an influence on building image en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kotyzová, Pavla
dc.date.accepted 2010-08-24
dc.date.vskp-available 2030-08-10
dc.description.abstract-translated The main point of the thesis ?Sponsorship and his influence to raising up an image of company? is to analyze the sponsor activities of Mc'Donalds company and conclude re-commendations for sponsor activities of this company. The thesis consists of three parts. The theoretical part concentrates on problems of sponsorship and his part in marketing and communications mix. The practical part, which follows the theoretical section, analyses the sponsor activities of Mc Donalds Company in detail, focused on one sponsorsip event ? McDonald's Cup. Second part analysis issues of previous part. On the base of this analysis some recommendations for future sponsorship activities are brought forward in thirt part. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 17076
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
stolzová_2010_dp.pdfBlocked 1.607Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account