Analýza corporate identity společnosti Servis Climax s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza corporate identity společnosti Servis Climax s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Václav
dc.contributor.author Jurečková, Petra
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:20:51Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:30Z
dc.date.issued 2006-05-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1453
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou corporate identity, a to jak všeobecně, tak i prakticky, na příkladu společnosti Servis Climax s.r.o. Cílem práce je seznámit čtenáře s jednotlivými prvky firemní identity společnosti Servis Climax s.r.o. Práce nastiňuje, jak společnost Servis Climax s.r.o. komunikuje se zákazníky, zaměstnanci i okolím, jaké typy produktů a služeb poskytuje, jaké prvky marketingového mixu používá v rámci svých kampaní a v neposlední řadě, jak dosahuje jednotného vizuálního stylu. Součástí práce je i průzkum, který je zaměřen jak na zaměstnance společnosti Servis Climax s.r.o., tak na obyvatele města Vsetín, kde společnost sídlí. cs
dc.format 72 s., 13 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2541978 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 15.05.2011
dc.subject corporate identity cs
dc.subject filozofie organizace cs
dc.subject corporate design cs
dc.subject corporate communications cs
dc.subject corporate culture cs
dc.subject produkt organizace cs
dc.subject corporate image cs
dc.subject společnost Servis Climax s.r.o. cs
dc.subject corporate identity en
dc.subject organization philosophy en
dc.subject corporate design en
dc.subject corporate communications en
dc.subject corporate culture en
dc.subject product organization en
dc.subject corporate image en
dc.subject Servis Climax Ltd en
dc.title Analýza corporate identity společnosti Servis Climax s.r.o. cs
dc.title.alternative Corporate identity analysis in Servis Climax Ltd. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pavlů, Dušan
dc.date.accepted 2006-05-29
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is concerned with the problem of corporate identity on both the theoretical and practical level, with an example of Servis Climax s.r.o. being given. The work aims to make its reader familiar with different elements of the identity of Servis Climax s.r.o. In an outline, the work attempts to show the way in which this company communicates with its customers, employees and others. It also introduces some of the company's products, services, elements of marketing mix used in its campaignes and last but not least the method of work with its visual style. A survey aimed at Servis Climax s.r.o. employees and the residents of Vsetin, the company's domicile, is also a part of this work. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2625
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
jurečková_2006_bp.pdfBlocked 2.424Mb PDF View/Open
jurečková_2006_vp.doc 204Kb Microsoft Word View/Open
jurečková_2006_op.doc 64Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account