Motivace jako významný faktor vedení týmu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Motivace jako významný faktor vedení týmu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kotyzová, Pavla
dc.contributor.author Winklerová, Petra
dc.date.accessioned 2010-09-07T12:11:54Z
dc.date.available 2010-09-07T12:11:54Z
dc.date.issued 2010-08-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14549
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje motivaci a týmové práci. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, jako jsou pracovní skupina, tým, týmová práce, řízení týmu, leadership, druhy motivace a její poruchy. Praktická část práce obsahuje vlastní průzkum věnovaný zjišťování motivačních faktorů a stylu vedení českých zaměstnanců. Průzkum proběhl formou anonymního dotazníkového šetření na vzorku 228 respondentů. Výsledky tohoto dotazníkového šetření jsou konfrontovány s pohledem personalistky společnosti Seznam.cz a manažera personálního portálu Spráce.cz. cs
dc.format 51 s. (61 890 znaků) cs
dc.format.extent 1187113 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject tým cs
dc.subject týmová práce cs
dc.subject pracovní skupina cs
dc.subject manažer cs
dc.subject lídr cs
dc.subject leadership cs
dc.subject znaky leadershipu cs
dc.subject management cs
dc.subject řízení lidí cs
dc.subject vedení lidí cs
dc.subject motivace cs
dc.subject motivační teorie cs
dc.subject demotivace cs
dc.subject team en
dc.subject teamwork en
dc.subject work group en
dc.subject manager en
dc.subject leader en
dc.subject leadership en
dc.subject leadership characteristics en
dc.subject management en
dc.subject people management en
dc.subject leadership en
dc.subject motivation en
dc.subject law enforcement capacity en
dc.title Motivace jako významný faktor vedení týmu cs
dc.title.alternative Motivation as an important factor in team management en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2010-08-24
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis focuses on motivation and teamwork. The theoretical part is aimed at explaining basic concepts such as working group, team, teamwork, team management, leadership, motivation and the types of disorders. The practical part contains my own re-search devoted to identifying the motivational factors and leadership style of Czech em-ployees. The research was carried out by an anonymous questionnaire on a sample of 228 respondents. The results of this survey are confronted with the sight of human resources manager of Seznam.cz and manager of employment website Sprace.cz. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 13701
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
winklerová_2010_bp.pdfBlocked 1.132Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account