Svět skládaného papíru (Ramínko na šaty)

DSpace Repository

Language: English čeština 

Svět skládaného papíru (Ramínko na šaty)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Škarka, Pavel
dc.contributor.author Drongová, Daniela
dc.date.accessioned 2010-09-07T12:22:02Z
dc.date.available 2010-09-07T12:22:02Z
dc.date.issued 2010-05-17
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14559
dc.description.abstract Ramínko na šaty je hlavním tématem mojí bakalářské práce. Teoretická část je zaměřena na historický vznik a vývoj ramínka na šaty. V této části jsou také popsány typy a tvary ramínka na šaty a obvykle používané materiály. Praktická část vycházela z teoretické, a to především ve volbě vhodného materiálu a designu. V praktické části práce můžeme nalézt design a realizaci papírového ramínka na šaty. Zmíním zde také všechny kroky vývoje konstrukce a to od prvního náčrtku přes návrh ve speciálním softwaru, modely, výsekovou raznici až po konečný produkt. cs
dc.format 56 s. cs
dc.format.extent 12857446 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ramínko na šaty cs
dc.subject design cs
dc.subject papír cs
dc.subject konstrukce cs
dc.subject model cs
dc.subject výseková raznice cs
dc.subject coat hanger en
dc.subject design en
dc.subject paper en
dc.subject constuction en
dc.subject model en
dc.subject cutting die en
dc.title Svět skládaného papíru (Ramínko na šaty) cs
dc.title.alternative World composed Paper (Clothes hanger) en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zamazal, Jan
dc.date.accepted 2010-08-23
dc.description.abstract-translated The main theme of this bachelor work is a coat hanger. Theoretical part is focused on the historical origin and the evolution of the coat hanger. There are also described coat hanger types and shapes and usually used materiále in this part. The practical part appears from the theoretical part primarily in election of suitable material and shape. In practical part of work you can find design and realization of paper coat hanger. There are mentioned every steps of development of the construction from the first sketch through proposal in special software, models, cutting die over to final product. en
dc.description.department Kabinet teoretických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/226 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Průmyslový design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Industrial Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 13870
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
drongová_2010_bp.pdf 12.26Mb PDF View/Open
drongová_2010_vp.doc 62.5Kb Microsoft Word View/Open
drongová_2010_op.doc 67Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account