Analýza webového portálu na českém trhu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza webového portálu na českém trhu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prachař, Štěpán
dc.contributor.author Milkov, Petr
dc.date.accessioned 2010-09-07T12:26:34Z
dc.date.available 2010-09-07T12:26:34Z
dc.date.issued 2010-08-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14562
dc.description.abstract Práce je analýzou webového portálu T-mobile. který slouží jako informační a zábavní portál, zároveň však i jako e-shop a gigantické médium, které obsáhne širokou škálu nástrojů markeingové komunikace. Portál je zaměřen jak na segment mladší generace toužící po zábavě, tak i na segment bussines. Obsáhlejší teoretická část zpracovává na základě dostupné literatury poznatky z marketingu, internetu, typologie webových portálů a anylýzy webových portálů. Velkou součást poznatků tvoří i informace a zkušenosti, které autor získal v sektoru soukromého podnikání. Praktická část vychází z teoretických poznatků a dotazníkového šetření. Po provedené analýze následují závěry a doporučení. cs
dc.format 56 s. cs
dc.format.extent 20301594 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Webový portál cs
dc.subject marketinogé komunikace cs
dc.subject marketingový výzkum cs
dc.subject internet cs
dc.subject grafické zpracování cs
dc.subject portfolio služeb cs
dc.subject uživatelské rozhraní cs
dc.subject web portal en
dc.subject marketing communications en
dc.subject marketing research en
dc.subject internet en
dc.subject graphical layout en
dc.subject portfolio of services en
dc.subject graphic user interface en
dc.title Analýza webového portálu na českém trhu cs
dc.title.alternative Analysis of web portal in czech market-place en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jurášková, Olga
dc.date.accepted 2010-08-24
dc.description.abstract-translated Thesis analyses T-mobile internet portal, which serves as informational and amusement portal as well as e-shop and a gigantic medium which encompasses wide range of instruments of marketing communication. Portal is focused on a segment of younger generation who are looking for fun and amusement as well as business segment. Extensive theoretical part utilizes knowledge of marketing, internet, web portals typology and analyses of web portals. Large amount of information included in the theoretical part was gained from author's own experience with running private business. Practical part is based on conclusions from theoretical part and a questionnaire survey. After the final analysis conclusions and recommendations are presented. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 16053
dc.date.assigned 2009-12-01
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
milkov_2010_bp.pdf 19.36Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account