Práce mediální skupiny pro politickou stranu v rámci Jihomoravského kraje

DSpace Repository

Language: English čeština 

Práce mediální skupiny pro politickou stranu v rámci Jihomoravského kraje

Show full item record

No preview available
Title: Práce mediální skupiny pro politickou stranu v rámci Jihomoravského kraje
Author: Darmovzalová, Jana
Advisor: Jurášková, Olga
Abstract: Ústředním bodem diplomové práce je analýza úrovně a kvality mediální komunikace regionální politické reprezentace Jihomoravského kraje. Teoretická část práce představuje pro čtenáře vstupní bod pro pochopením problematiky disciplíny public relations a jejich nástrojů. Objasňuje základní principy spolupráce s médii a podstatu politického marketingu. Náplní praktické části je kvantitativní obsahová analýza mediálních výstupů politické strany ve vybraných denících na území jižní Moravy, jejíž výsledky napomohou analyzovat úspěšnost a kvalitu spolupráce politické strany se zástupci médií a napomůže odhalit nedostatky v úrovni komunikace. Součástí praktické části je taktéž marketingová situační analýza (SWOT) zkoumající efektivnost práce mediální skupiny, její silné a slabé stránky, stejně tak jako příležitosti a ohrožení, které přináší vnější okolí. Obě tyto části představují zdrojová data pro závěrečnou projektovou část. Hlavním bodem této finální fáze je navržení modelu pracovní mediální skupiny, její organizační struktury, specifikace práce jednotlivých organizačních složek s určením odpovědností a kompetencí jejich členů. Plán komunikace bude navržen tak, aby vyhověl potřebám politické strany směrem k veřejnosti i členské základně. Podstatou projektové části je, na základě získaných poznatků, které jsou obsaženy v teoretické a praktické části, navrhnout efektivní systém mediální komunikace. Ten bude postavený na zásadě respektování klíčových principů spolupráce se sdělovacími prostředky a respektující specifika komunikace témat s regionální tématikou a zohledňující potřeby regionální politické reprezentace ve snaze o vybudování pozitivního mediálního obrazu v očích veřejnosti.
URI: http://hdl.handle.net/10563/14572
Date: 2010-08-10
Availability: Bez omezení
Department: Ústav marketingových komunikací
Discipline: Marketingové komunikace
Grade for thesis and defense: A 13713


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
darmovzalová_2010_dp.pdf 2.607Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account