Konstrukce zvedacího zařízení automobilu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Konstrukce zvedacího zařízení automobilu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Volek, František
dc.contributor.author Baklík, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:24:37Z
dc.date.available 2010-07-13T18:24:37Z
dc.date.issued 2006-06-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1459
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá návrhem zvedacího zařízení pro potřeby zvedání automobilu v pneuservisu. Na začátku práce jsou krátce popsány různé typy zvedacích zařízení a jejich pohonů. Podrobněji jsou popsány zejména zvedací zařízení používané pro zvedání auto-mobilů. Hlavní část práce je pak věnována návrhu zvedacího zařízení pro použití v pneu-servisu. Nejprve jsou shrnuty základní podmínky pro konstrukci zařízení a na základě nich je navrženo konstrukční řešení. Součástí práce je kompletní výpočetní dokumentace navr-ženého zařízení. cs
dc.format 36 s., 25 s. výkresů příloh cs
dc.format.extent 2312352 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Zvedací zařízení cs
dc.subject automobilový zvedák cs
dc.subject hydraulický zvedák cs
dc.subject Lifting device en
dc.subject car lifter en
dc.subject hydraulic lifter en
dc.title Konstrukce zvedacího zařízení automobilu cs
dc.title.alternative Construction of car lift en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Žaludek, Milan
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the design of car lifting device for tire services purposes. At the beginning of the work various types of lifting devices and their drives are briefly de-scribed. Especially car lifting devices are described in more details. Main part of the work is then devoted to the design of a car lifting device for tire services. Basic conditions for construction are summarized first and then the structural design of the device is developed. The complete computational documentation is included in the work. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process engineering en
dc.identifier.stag 1264
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
baklík_2006_bp.pdf 2.205Mb PDF View/Open
baklík_2006_vp.doc 37.5Kb Microsoft Word View/Open
baklík_2006_op.doc 42.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account