Charakteristika financování sociální péče ve veřejné správě Moravskoslezského kraje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Charakteristika financování sociální péče ve veřejné správě Moravskoslezského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnédar, Libor
dc.contributor.author Proroková, Svatava
dc.date.accessioned 2012-03-06T14:26:12Z
dc.date.available 2015-11-18T16:23:42Z
dc.date.issued 2010-08-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14627
dc.description.abstract Diplomová práce zkoumá všeobecné problémy spojené s vymezením pojmu financování sociální péče ve veřejné správě a věnuje se možným způsobům tohoto financování. Stěžejní částí je analýza projektové žádosti o dotaci celé nestátní neziskové organizace. Smyslem práce je zhodnotit účelnost neziskových organizací při získávání finančních prostředků z netradičních finančních zdrojů a nastínit možná řešení zjištěných problémů. cs
dc.format 124 s. (136 854 znaků). cs
dc.format.extent 5219596 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 24.08.2015
dc.subject sociální služba cs
dc.subject financování sociálních služeb cs
dc.subject zákon o sociálních službách cs
dc.subject filantropie a fundraising cs
dc.subject nestátní neziskové organizace cs
dc.subject Social Service en
dc.subject Financing of Social Services en
dc.subject The Law of Social Services en
dc.subject Filantrophy and Fundraising en
dc.subject Nonprofit organization en
dc.title Charakteristika financování sociální péče ve veřejné správě Moravskoslezského kraje cs
dc.title.alternative Charakteristics of the Financing of Welfare in the Public Service of Moravian-Silesian Region en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Neugebauerová, Hana
dc.date.accepted 2010-09-15
dc.description.abstract-translated The Diploma Thesis investigates general issues relating to the definition of financial social care in public administration and deals with the possible options of such financing. The crucial part of the Thesis is an analysis of a project application for a grant for the whole non-state nonprofit organization. The objective of the Thesis is to evaluate the purposefullness of nonprofit organizations in gaining finances out of untraditional financial sources, as well as to outline possible solutions of the disclosed problems. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 15838
dc.date.assigned 2010-06-07
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
proroková_2010_dp.pdfBlocked 4.977Mb PDF View/Open
proroková_2010_vp.doc 69.5Kb Microsoft Word View/Open
proroková_2010_op.doc 69Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account