Projekt plánování a řízení odborné přípravy a rozvoje kvalifikace zaměstnanců ve firmě Energo, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt plánování a řízení odborné přípravy a rozvoje kvalifikace zaměstnanců ve firmě Energo, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš
dc.contributor.author Michalová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:25:57Z
dc.date.available 2010-07-13T18:25:57Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1463
dc.description.abstract Moji diplomovou práci jsem rozdělila na tři části - teoretickou, analytickou a projektovou. V teoretické části píši obecně o personálních aktivitách; o procesu plánování vzdělávání, jeho fázích, realizaci, metodách a samozřejmě hodnocení vzdělávání zaměstnanců; dále o samostatném vzdělávání a o efektivním vzdělávání. V analytické části se zabývám popisem a analýzou současného stavu plánování a řízení odborné přípravy a rozvoje kvalifikace zaměstnanců ve firmě Energo. Na začátku projektové části hodnotím přednosti a nedostatky vzdělávání v této firmě. Pak navrhuji doporučení a projekt e-Learningu včetně a rizik spojených s jeho realizací a zhodnocení ekonomické náročnosti. cs
dc.format 78 s., 8 s. příloh cs
dc.format.extent 2475637 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject plánování cs
dc.subject kvalifikace cs
dc.subject zaměstnanci cs
dc.subject rozvoj cs
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject e-Learning cs
dc.subject pracovník cs
dc.subject pracovní místo cs
dc.subject výcvik cs
dc.subject teambuilding cs
dc.subject coaching cs
dc.subject e-kurz cs
dc.subject vnitropodnikové vzdělávání cs
dc.subject plán vzdělávání cs
dc.subject identifikace potřeb cs
dc.subject personální oddělení cs
dc.subject personalistika cs
dc.subject education en
dc.subject planning en
dc.subject qualification en
dc.subject employees en
dc.subject development en
dc.subject human sources en
dc.subject e-Learning en
dc.subject worker en
dc.subject labour position en
dc.subject training en
dc.subject teambuilding en
dc.subject coaching en
dc.subject e-kurz en
dc.subject company system of education en
dc.subject plan of education en
dc.subject identification of education needs en
dc.subject staff department en
dc.subject working activities en
dc.title Projekt plánování a řízení odborné přípravy a rozvoje kvalifikace zaměstnanců ve firmě Energo, a.s. cs
dc.title.alternative The project of planning a managing skilled disposition and employees' development of qualifiacation in the company Energo en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Matošková, Jana
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.description.abstract-translated I devided my Master thesis into three parts - teoretical, practical and project. In teoretical part I write about working activities; about education planning process, its cycles, realization, methods and of course about employees' education appraisal; next there is written about individual education and effective education in general. In analytical part I deal with description and analysis of existing situation of planning and managing skilled disposition and developement of qualification of employees in the company Energo. At the beginning of the project part I evaluate preferences and deficiencies of education in this company. And finally I suggest a project of e-Learning including risks with its realization and valuation economical page. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3695
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
michalová_2006_dp.pdf 2.360Mb PDF View/Open
michalová_2006_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
michalová_2006_op.doc 41Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account