Česko-rakouská přeshraniční spolupráce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Česko-rakouská přeshraniční spolupráce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Ďuriš, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:27:01Z
dc.date.available 2010-07-13T18:27:01Z
dc.date.issued 2006-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1465
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Rakouskem. První část je zaměřena teoreticky s ohledem na vlastní, všeobecné fungování přeshraniční spolupráce v regionálním rozvoji a v kontextu se vstupem ČR do Evropské unie. Možnosti odkud a jak čerpat finanční prostředky EU a také situační analýza českého pohraničí. Praktická část je již výhradně vymezena programu přeshraniční spolupráce, Interreg IIIA Česká republika - Rakousko. Použitím srovnávací analýzy zhodnocení této spolupráce a nastínění nových možností pro rozvoj přeshraniční spolupráce s naším jižním sousedem do budoucna. cs
dc.format 67 s., 10s. příloh cs
dc.format.extent 2248976 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Interreg cs
dc.subject přeshraniční spolupráce cs
dc.subject projekt cs
dc.subject příhraniční region cs
dc.subject euroregion cs
dc.subject NUTS cs
dc.subject Phare CBC cs
dc.subject Interreg en
dc.subject cross-border cooperation en
dc.subject project en
dc.subject border region en
dc.subject euroregion en
dc.subject NUTS en
dc.subject Phare CBC en
dc.title Česko-rakouská přeshraniční spolupráce cs
dc.title.alternative Czech-Austrian cross-border cooperation en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Horáček, Jiří
dc.date.accepted 2006-01-30
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the topic of the cross-border cooperation between the Czech Republic and Austria. The theoretical part focuses on the general aspects of the regional cross-border cooperation in the context of the entry of the Czech Republic to EU, on the possibilities of gaining financial support from EU funds and on the situation analysis of the Czech-Austrian border. The practical part is devoted to the cross-border cooperation programme Interreg IIIA the Czech Republic - Austria, to the comparative analysis and the outline of the new possibilities for the further cross-border cooperation development. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 2221
dc.date.assigned 2005-10-21
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
ďuriš_2006_bp.pdfBlocked 2.144Mb PDF View/Open
ďuriš_2006_vp.pdf 1.281Mb PDF View/Open
ďuriš_2006_op.pdf 2.667Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account