Kriminologické a právní aspekty ovlivňující činnost soukromých bezpečnostních služeb

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kriminologické a právní aspekty ovlivňující činnost soukromých bezpečnostních služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zelinka, Stanislav cs
dc.contributor.author Blažek, Tomáš cs
dc.date.accessioned 2012-03-06T14:48:33Z
dc.date.available 2012-03-06T14:48:33Z
dc.date.issued 2010-09-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14662
dc.description.abstract Tato diplomová práce se bude zabývat dvěma okruhy. Prvním jsou kriminologické aspekty, kde půjde o vymezení a vysvětlení kriminologie obecně a v praktické části jejích aplikace do sektoru soukromých bezpečnostních služeb. Druhý okruh se bude týkat právních aspektů ovlivňujících tento sektor. Dále budou dle zadání specifikovány společenské aspekty v činnosti soukromých bezpečnostních služeb. cs
dc.format 79 cs
dc.format.extent 1383195 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject criminological aspects en
dc.subject juristic aspects en
dc.subject social aspects en
dc.subject kriminologické aspekty cs
dc.subject právní aspekty cs
dc.subject společenské aspekty cs
dc.title Kriminologické a právní aspekty ovlivňující činnost soukromých bezpečnostních služeb cs
dc.title.alternative Criminological and legal aspects affecting the private security industry en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2010-09-15 cs
dc.description.abstract-translated This thesis will address two topics. Criminological aspects of the first, where will be a definition and explanation of criminology in general and its practical applications in the sector of private security industry. The second chapter will cover the legal aspects affecting this sector. There will also be specified by entering the social aspects of private security industry. en
dc.description.department Ústav elektroniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 17681
dc.date.assigned 2010-02-20 cs
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
blažek_2010_dp.pdf 1.319Mb PDF View/Open
blažek_2010_vp.doc 290Kb Microsoft Word View/Open
blažek_2010_op.pdf 110.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account