Studijní opora pro výuku předmětu Programování realtimových aplikací

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Studijní opora pro výuku předmětu Programování realtimových aplikací

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vašek, Vladimír
dc.contributor.author Slováková, Jana
dc.date.accessioned 2012-03-06T15:07:03Z
dc.date.available 2012-03-06T15:07:03Z
dc.date.issued 2010-09-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14692
dc.description.abstract Cílem této bakalářská práce je inovace stávajících studijních materiálů pro výuku předmětu Programování realtimových aplikací. Za tímto účelem byla analyzována původní náplň předmětu a poté byla upravena o nové informace. V další části byly popsány základní principy pro vytváření studijní opory, postup při vytváření prezentací pomocí aplikace Microsoft Office PowerPoint a její často užívané příkazy. Tyto zásady byly použity při vytváření prezentací, které mají sloužit jako efektivní pomůcka při výuce, jenž bude studentům srozumitelná a zároveň snadno dostupná. cs
dc.format 47 s. cs
dc.format.extent 1397982 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Real-time programming en
dc.subject Microsoft Office PowerPoint en
dc.subject presentation en
dc.subject Realtimové programování cs
dc.subject Microsoft Office PowerPoint cs
dc.subject prezentace cs
dc.title Studijní opora pro výuku předmětu Programování realtimových aplikací cs
dc.title.alternative Educational support for subject Programming of real-time applications en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dolinay, Jan
dc.date.accepted 2010-09-15
dc.description.abstract-translated The object of this bachelors thesis is innovation of educational support for subject Programming of real-time applications. In order to realize it was analysed the original subject materials and then were completed new informations. In the next part it was described fundamental principles for creating educational support, the process of making presentations by Microsoft Office PowerPoint and the frequently used commands. These informations were used in creating presentations, which should be an effective support at lectures and intelligible, accessible materials for students. en
dc.description.department Ústav aplikované informatiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/76 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 16823
dc.date.assigned 2010-03-05
utb.result.grade C
utb.result.grade C
local.subject počítačem podporovaná výuka cs
local.subject učební pomůcky cs
local.subject programování cs
local.subject řízení v reálném čase cs
local.subject computer-aided learning en
local.subject teaching aids en
local.subject programming en
local.subject real time control en


Files in this item

Files Size Format View
slováková_2010_bp.pdfBlocked 1.333Mb PDF View/Open
slováková_2010_vp.tif 59.41Kb TIFF image View/Open
slováková_2010_op.doc 292Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account