Výcvik personálu v zařízení sociálních služeb

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výcvik personálu v zařízení sociálních služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kotyzová, Pavla cs
dc.contributor.author Maňasová, Martina cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T00:11:29Z
dc.date.available 2012-03-09T00:11:29Z
dc.date.issued 2011-09-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14742
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá tématikou výcviku personálu v zařízení sociálních služeb z pohledu interních komunikací. V teoretické části je popsána problematika sociálních slu-žeb. Důraz je kladen především na teorie řízení lidských zdrojů, základních personálních činností a propojení poznatků z komerčního řízení do neziskové organizace v návaznosti na standardy kvality sociální služby. Významnou oblastí je motivace a s ní spojené interní ko-munikace v organizaci. V praktické části je řešena otázka výzkumné sondy a možnosti vyu-žití zjištěných skutečností v organizaci. Projektová část již řeší komunikační strategii v or-ganizaci na základě zjištěných skutečností. cs
dc.format 75 S. cs
dc.format.extent 1514171 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject interní komunikace cs
dc.subject komunikační kanály cs
dc.subject sdělení cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject standardy kvality sociálních služeb cs
dc.subject výzkumná sonda cs
dc.subject Management of human sources en
dc.subject education en
dc.subject communication en
dc.subject internal communication en
dc.subject com-munication channels en
dc.subject information en
dc.subject social service en
dc.subject standards of quality of social service en
dc.subject research probe en
dc.title Výcvik personálu v zařízení sociálních služeb cs
dc.title.alternative Training of Personnel in Social Services Facilities en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa cs
dc.date.accepted 2011-10-11 cs
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with the problems of social services within an entity from the point of view of internal communications. In its theoretical part, there are problems of so-cial services described, where the problems of theory of management of human sources, basic personal activities and introduction of the items of information from the commercial management into a nonprofit organization are stressed. In connection with the standards of the quality of the given social service, an important area there is motivation together with the internal communication within the organization. In the practical part, the communication strategy within the organization on the basis of the realities found is being solved. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení netržních a sociálních služeb cs
dc.thesis.degree-discipline Non-Profit and Social Services Administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 18489
dc.date.assigned 2010-12-01 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
maňasová_2011_dp.pdf 1.444Mb PDF View/Open
maňasová_2011_vp.zip 81.25Kb Unknown View/Open
maňasová_2011_op.doc 133.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account