Právní formy kontroly veřejné správy - veřejný ochránce práv

DSpace Repository

Language: English čeština 

Právní formy kontroly veřejné správy - veřejný ochránce práv

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš
dc.contributor.author Trnová, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:32:08Z
dc.date.available 2010-07-13T18:32:08Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1479
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o nezávislé kontrolní činnosti v České republice, která je prováděna veřejným ochráncem práv. V úvodní části se tato práce zabývá obecným pojetím kontrol a jejich členěním z různých hledisek. Dále je zde charakterizována kontrola ve veřejné správě a kontrola vykonávaná veřejnou správou. Ve vztahu k veřejnému ochránci práv se tato bakalářská práce zabývá postavením veřejného ochránce práv a jeho významem v kontrole veřejné správy, jeho organizační strukturou, působností a činností. V oblasti působnosti je pojednáváno o jeho působení v oblasti moci soudní. Dále je také vymezena realizace kontroly ve vztahu k ministerstvům. V závěru bakalářské práce je řešeno zhodnocení realizace kontroly veřejné správy veřejným ochráncem práv a navržení námětů, které by zvýšily roli veřejného ochránce práv v kontrole veřejné správy. cs
dc.format 77 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 937706 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject veřejný ochránce práv cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject kontrola cs
dc.subject působnost cs
dc.subject Parlament cs
dc.subject Poslanecká sněmovna cs
dc.subject soudy cs
dc.subject státní správa cs
dc.subject samospráva cs
dc.subject ombudsman en
dc.subject public administration en
dc.subject inspection en
dc.subject force en
dc.subject parliament en
dc.subject Chamber of deputies en
dc.subject courts en
dc.subject goverment en
dc.subject self-goverment en
dc.title Právní formy kontroly veřejné správy - veřejný ochránce práv cs
dc.title.alternative Legal forms of public administration inspection - ombudsman en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šimek, Petr
dc.date.accepted 2006-06-15
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with independent inspection activities in Czech republic which is executed by ombudsman. There is dealed with general conception of inspection and deviding them by different perspectives in the introduction of this work. Then there is inspection in goverment and inspection realized by public administration described. This bachelor work deals with ombudsman's status and his significance in public administration's inspection, its organizational structure, force and activity all in relation to ombudsman. In sphere of force there is dealed with its activity in sphere of jurisdiction. Then there is defined inspection realization in relation to ministries. In conclusion of bachelor work there is dealed with evaluation of public administration's realization inspection by ombudsman and proposal of topics to emphasize ombudsman position in public administration's inspection. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3715
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
trnová_2006_bp.pdf 915.7Kb PDF View/Open
trnová_2006_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
trnová_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account