Automatizovaný postup sledování biologického rozkladu polymerů (aplikace mikrorespirometru)

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Automatizovaný postup sledování biologického rozkladu polymerů (aplikace mikrorespirometru)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hoffmann, Jaromír
dc.contributor.author Družbík, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:32:34Z
dc.date.available 2010-07-13T18:32:34Z
dc.date.issued 2006-05-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1481
dc.description.abstract Práce se zabývá nalezením optimálních podmínek pro testy v půdním prostředí, zejména půd "ředěných" inertním materiálem. Jako hodnotící podmínky byly aktuální koncentrace kyslíku, kumulativní produkce oxidu uhličitého a procento odstranění substrátu z hlediska produkce oxidu uhličitého. Podmínky byly testovány zejména na modelových látkách jako karboxymethyl celulóza, xanthan, Avicel a PHB. Jako analytické koncovky posloužily plynová chromatografie ke stanovení CO2 a O2, titrační analýza ke stanovení CO2 a automatický přístroj MicroOxymax s infračerveným detektorem ke stanovení CO2 a paramagnetickým detektorem ke stanovení O2. cs
dc.format 87 s. cs
dc.format.extent 1068007 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject biodegradace cs
dc.subject půda cs
dc.subject plynová chromatografie cs
dc.subject infračervená spektroskopie cs
dc.subject paramagnetická rezonance cs
dc.subject titrační analýza cs
dc.subject biodegradation en
dc.subject soil en
dc.subject gas chromatography en
dc.subject infrared spektroskopy en
dc.subject paramagnetic resonance en
dc.subject titrating analysis en
dc.title Automatizovaný postup sledování biologického rozkladu polymerů (aplikace mikrorespirometru) cs
dc.title.alternative Automated process monitoring biodegradation of polymers (application microrespirometer) en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Julinová, Markéta
dc.date.accepted 2006-06-19
dc.description.abstract-translated This work deal with assessment optimum conditions for tests in soil environment, namely soils " diluted" with inert material. As assessing conditions were actual concentration oxygen, cumulative production carbondioxyde and percentage remove substrate depending of production carbondioxyde. Conditions were tested namely on model materials as karboxymethyl cellulose, xanthan, Avicel and PHB. As a analytical termination helped gas chromatography to assessment CO2 and O2, titrating analysis to assesment CO2 and automatic unit MicroOxymax with infra-red detector to assessment CO2 and paramagnetic detector to assessment O2. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/200 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství ochrany životního prostředí cs
dc.thesis.degree-discipline Enviromental Protection Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 2874
dc.date.assigned 2006-02-20
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
družbík_2006_dp.pdf 1.018Mb PDF View/Open
družbík_2006_vp.doc 33Kb Microsoft Word View/Open
družbík_2006_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account