Veřejný ochránce práv v České republice a evropský ombudsman

DSpace Repository

Language: English čeština 

Veřejný ochránce práv v České republice a evropský ombudsman

Show simple item record

dc.contributor.advisor Večeřa, Miloš
dc.contributor.author Horák, Martin
dc.date.accessioned 2012-03-09T01:54:23Z
dc.date.available 2012-03-09T01:54:23Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14842
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je srovnání českého a evropského ombudsmana. V teoretické části se nejprve zabývám obecným vymezením instituce ombudsman. Dále se zaměřím na českého a evropského ombudsmana. U obou těchto institucí popíšu stručně jejich konstitu-ování, ustanovení do funkce a funkční období. Posléze uvedu jejich pravomoci, působnost a činnost, tedy to, čím se zabývají. V praktické části jsem analyzoval činnosti českého a evropského ombudsmana. V rámci této kapitoly jsem nejdříve srovnával vývoj počtu obdržených podnětů u obou institucí od vzniku až po rok 2009, posléze strukturu stížností z hlediska působnost a dále pak počet vyřízených stížností, zahájených šetření a zjištěných pochybení za rok 2009. cs
dc.format 55 cs
dc.format.extent 2058793 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject český veřejný ochránce práv cs
dc.subject evropský ombudsman cs
dc.subject ochránce cs
dc.subject pravomoc cs
dc.subject působnost cs
dc.subject stížnost cs
dc.subject podnět cs
dc.subject czech ombudsman en
dc.subject european ombudsman en
dc.subject competence en
dc.subject scope en
dc.subject complaint en
dc.subject motion en
dc.title Veřejný ochránce práv v České republice a evropský ombudsman cs
dc.title.alternative Ombudsman in the Czech republic and the european ombudsman en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jurníková, Jana
dc.date.accepted 2011-06-08
dc.description.abstract-translated The aim of my bachelor thesis is to compare the czech and the european ombudsman. In theoretical part I firstly mentioned the general definiton of an ombudsman institution. In next part I focused on the czech and european ombudsman. In that part I described brie-fly the constitution, the provisions of the function and term of office at both institutions. After that I stated their competence, scope and activities. In practical part, I firstly compared trends in the number of complaints received at both institutions from the beginning to the year 2009, then the structure of complaints in terms of scope and also the number of complaints handled, the number of investigati-on and identified errors in 2009. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 21464
dc.date.assigned 2011-04-04
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
horák_2011_bp.pdfBlocked 1.963Mb PDF View/Open
horák_2011_vp.doc 70Kb Microsoft Word View/Open
horák_2011_op.doc 74Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account