Ideový návrh na zdokonalení metodiky pro zpracování Závěrečné zprávy o hospodaření nemocnic zřizovaných Zlínským krajem.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ideový návrh na zdokonalení metodiky pro zpracování Závěrečné zprávy o hospodaření nemocnic zřizovaných Zlínským krajem.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Žůrek, Roman
dc.contributor.author Černohous, Radko
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:40:38Z
dc.date.available 2010-07-13T18:40:38Z
dc.date.issued 2006-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1492
dc.description.abstract Smyslem této bakalářské práce je analýza a zhodnocení současné Závěrečné zprávy o hospodaření nemocnic zřizovaných Zlínským krajem a následně návrh nové, výše uvedené zprávy v souladu se současnými trendy tak, aby co nejkomplexněji a zároveň nejjednodušeji poskytla základní a ucelené informace o hospodaření nemocnic. Současně je práce doplněna informacemi o vzniku a vývoji nemocnic, příspěvkových organizací až po konečný proces transformace, jejíž výstupem je založení nových právnických osob, akciových společností. cs
dc.format 64 cs
dc.format.extent 665576 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject analýza cs
dc.subject hodnocení cs
dc.subject návrh cs
dc.subject analysis en
dc.subject evaluating en
dc.subject suggestion en
dc.title Ideový návrh na zdokonalení metodiky pro zpracování Závěrečné zprávy o hospodaření nemocnic zřizovaných Zlínským krajem. cs
dc.title.alternative Idea proposal of improving method for processing the Final report of managing hospitals established by Zlín region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-05-29
dc.description.abstract-translated The main objective of the bachelor thesis is to analyze and evaluate the present Final report of managing hospitals established by Zlin region and suggest of a new report mentioned above in according to the present trends in order to the most complex and at the same time the simpliest providing basic and complete information about the hospitals. At the same time the thesis is completed by information about the establishing and developing the hospitals to the finishing process of transforming these hospitals to the join stock companies. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 3636
dc.date.assigned 2006-02-28
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
černohous_2006_bp.pdfBlocked 649.9Kb PDF View/Open
černohous_2006_vp.doc 40Kb Microsoft Word View/Open
černohous_2006_op.doc 41Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account