Cyklické bezpečnostní kódy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Cyklické bezpečnostní kódy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chramcov, Bronislav
dc.contributor.author Adamec, Milan
dc.date.accessioned 2012-03-09T03:13:05Z
dc.date.available 2012-03-09T03:13:05Z
dc.date.issued 2011-06-07
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/14970
dc.description.abstract Bakalářská práce Cyklické bezpečnostní kódy se v Teoretické části zabývá skupinou cyklických kódů (zejména BCH a Reed - Solomon kódy), které jsou schopny zabezpečit data v binární podobě proti nezávislým chybám. V práci jsou základní informace o BCH a RS kódech, vysvětlení principu kódování a dekódování. Kódování u cyklických kódů je jednotné, dekódování je poměrně složitější a můžeme je provést několika různými algoritmy. V praktické částí práce je doplnění stávající elektronické příručky o tyto kódy. Pro ověření kódování a dekódování v praxi je součástí bakalářské práce webová aplikace, ve které se dá teorie ověřit na předem definovaných kódech. cs
dc.format 60 s. (52 640 znaků). cs
dc.format.extent 1583063 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject cyclic codes en
dc.subject Galois field en
dc.subject BCH codes en
dc.subject RS codes en
dc.subject coding en
dc.subject decoding en
dc.subject encoder en
dc.subject decoder en
dc.subject Java en
dc.subject cyklické kódy cs
dc.subject Galoisovo těleso cs
dc.subject BCH kódy cs
dc.subject RS kódy cs
dc.subject kódování cs
dc.subject dekódování cs
dc.subject kodér cs
dc.subject dekodér cs
dc.subject Java cs
dc.title Cyklické bezpečnostní kódy cs
dc.title.alternative Cyclic Redundancy Codes<br> en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vlček, Karel
dc.date.accepted 2011-06-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis, called Cyclic safety codes, in its theoretical part deals with a group of cyclic codes (especially BCH and Reed-Solomon codes) which are able to secure data in a binary form against independent errors. There is basic information about BCH and RS codes, explanation of encoding and decoding principle in this work. Coding of cyclic codes is uniform, decoding is rather more complicated and it can be made by several various algorithms. In the practical part of this work there is a supplement of these codes to the current electronic handbook. To verify encoding and decoding practically there is a web application as a part of the bachelor thesis where it is possible to verify theory in predefined codes. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 20765
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
adamec_2011_bp.zip 1.509Mb Unknown View/Open
adamec_2011_vp.doc 290.5Kb Microsoft Word View/Open
adamec_2011_op.pdf 107.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account