Typografie jako inspirace současných designérů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Typografie jako inspirace současných designérů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baroňová, Lenka
dc.contributor.author Dvořáková, Ludmila
dc.date.accessioned 2012-03-09T03:38:56Z
dc.date.available 2012-03-09T03:38:56Z
dc.date.issued 2011-05-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15015
dc.description.abstract Diplomová práci zabývající se tématem typografie, okrajově zmiňuje historické inspirační zdroje, které se postupem času transformovaly do novodobých forem vizuálního sdělení. Neopomenula jsem nástup nových technologií, především počítačů, které zprostředkovávají další polohy moderního umění. Smyslem práce je poukázat na současnou rozmanitost typografie, která slouží jakožto nevyčerpatelný inspirační zdroj v různorodých oborech. cs
dc.format 138 s. (115 662 znaků) cs
dc.format.extent 14998888 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mikrografie cs
dc.subject kaligrafie cs
dc.subject experimentální typografie cs
dc.subject reklama cs
dc.subject plakát cs
dc.subject vizuální styl cs
dc.subject vyřezávaná typografie cs
dc.subject ASCII Art cs
dc.subject typografové cs
dc.subject ilustrace cs
dc.subject knihy cs
dc.subject grafický design cs
dc.subject micrography en
dc.subject calligraphy en
dc.subject experimental typography en
dc.subject advertising en
dc.subject poster en
dc.subject visual style en
dc.subject cutting typography en
dc.subject ASCII Art en
dc.subject typographers en
dc.subject illustration en
dc.subject books en
dc.subject graphic design en
dc.title Typografie jako inspirace současných designérů cs
dc.title.alternative Typography as an Inspiration for Contemporary Designers en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Wolf, Dušan
dc.date.accepted 2011-06-14
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with typography and its diversity. Historical background as well as new technologies that mediate other forms of modern art are discussed here. The aim of this work is to point out the current typographic diversity as an inexhaust-ible source of inspiration in various fields. en
dc.description.department Ústav reklamní fotografie a grafiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/188 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Grafický design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Graphic Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Fine Arts en
dc.identifier.stag 19986
dc.date.assigned 2010-12-01
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
dvořáková_2011_dp.pdf 14.30Mb PDF View/Open
dvořáková_2011_vp.rtf 107.8Kb RTF file View/Open
dvořáková_2011_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account