Specializované orgány státní správy se zřetelem k postavení finačních úřadů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Specializované orgány státní správy se zřetelem k postavení finačních úřadů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matula, Miloš
dc.contributor.author Hráčková, Helena
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:43:04Z
dc.date.available 2010-07-13T18:43:04Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1502
dc.description.abstract Problematice fungování jednotlivých složek veřejné správy je věnována značná pozornost a poskytuje tak řadu různých přístupů k jejímu výkladu a studiu.V teoretickém úvod jsem se snažila o stručný přehled činnost některých specializovaných orgánů státní správy do které patří správa daní - finanční úřady, které jsou charakterizované v druhé části. Činnost těchto orgánů je dána zákony, které se mi staly prvním vodítkem pro zpracování právního postavení a způsobu fungování finančních úřadů. cs
dc.format 56 cs
dc.format.extent 987218 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject Veřejná správa cs
dc.subject státní správa cs
dc.subject specializované orgány cs
dc.subject finanční ředitelství cs
dc.subject finanční úřad cs
dc.subject správce daní cs
dc.subject daně cs
dc.subject právní postavení cs
dc.subject působnost cs
dc.subject činnost cs
dc.subject public administration en
dc.subject goverment en
dc.subject specialized bodies en
dc.subject finance management en
dc.subject tax office en
dc.subject charge of taxes en
dc.subject taxes en
dc.subject legal status en
dc.subject force en
dc.subject operation en
dc.title Specializované orgány státní správy se zřetelem k postavení finačních úřadů cs
dc.title.alternative State administration specialized bodies with view to status of tax offices en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šimek, Petr
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.description.abstract-translated There is paid the great attention to the problems of function of public administration's indi-vidual parts and there are given many approaches to their interpretations and to the study. I attempted the brief summary of goverment's some specialized body in theoretical intro-duction, where charge of taxes belongs - tax office are defined in the second part of this work. Operation of these bodies are determined by laws which have been the first data for work on legal status and way of functioning of tax offices. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 3653
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
hráčková_2006_bp.pdfBlocked 964.0Kb PDF View/Open
hráčková_2006_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
hráčková_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account