Marketingový plán společnosti PROHELIOS CZ s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Marketingový plán společnosti PROHELIOS CZ s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Omelková, Darina
dc.contributor.author Bočkayová, Michaela
dc.date.accessioned 2012-03-09T04:03:22Z
dc.date.available 2012-03-09T04:03:22Z
dc.date.issued 2011-04-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15051
dc.description.abstract Bakalářská práce se soustředí na vypracování marketingového plánu, který je klíčovým vstupem pro ostatní části podnikového plánu. V teoretické části jsou zpracovány literární zdroje týkající se marketingového plánování. V analytické části je na základě situační analýzy sestaven marketingový plán firmy PROHELIOS CZ s.r.o., která podniká v oblasti solární techniky. cs
dc.format 68 s. (82 115) cs
dc.format.extent 2296358 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingový plán cs
dc.subject marketingový mix cs
dc.subject komunikační mix cs
dc.subject situační analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Portfolio BCG matice cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject marketingové cíle cs
dc.subject marketingové strategie cs
dc.subject akční plán cs
dc.subject Marketing plan en
dc.subject marketing mix en
dc.subject communication mix en
dc.subject situation analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject Portfolio BCG matrix en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject marketing aids en
dc.subject marketing strategies en
dc.subject action plan en
dc.title Marketingový plán společnosti PROHELIOS CZ s.r.o. cs
dc.title.alternative The Marketing plan for the company PROHELIOS CZ s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kubíčková, Miloslava
dc.date.accepted 2011-06-06
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis is aimed at developing the marketing plan, which is the key input for other parts of the company plan. The theoretical part of this thesis presents literary sources relevant to marketing planning. The practical part is based on situational analysis enabling the preparation of marketing plan of the PROHELIOS CZ company, which operates in the field of solar technology. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 21603
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
bočkayová_2011_bp.pdf 2.189Mb PDF View/Open
bočkayová_2011_vp.pdf 651.8Kb PDF View/Open
bočkayová_2011_op.pdf 801.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account