Projekt vytvoření nového rekvalifikačního kurzu podle požadavků trhu práce ve Zlíně z pohledu zaměstnavatelů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt vytvoření nového rekvalifikačního kurzu podle požadavků trhu práce ve Zlíně z pohledu zaměstnavatelů

Show full item record

No preview available
Title: Projekt vytvoření nového rekvalifikačního kurzu podle požadavků trhu práce ve Zlíně z pohledu zaměstnavatelů
Author: Šmýdová, Jitka
Advisor: Mikuláštík, Milan
Abstract: Diplomová práce se zabývá tématem nezaměstnanosti se zaměřením na Zlínský okres. Cí-lem práce je vytvoření nového rekvalifikačního kurzu podle poţadavků trhu práce. V teoretické části je uveden význam práce pro člověka, základní charakteristiky trhu práce, formy nezaměstnanosti, způsoby měření nezaměstnanosti v České republice. Další obsah teoretické práce je věnován rizikovým skupinám nezaměstnaných, dopadům nezaměstna-nosti a politice zaměstnanosti Evropské Unie a České republiky. Praktická část diplomové práce se zabývá analýzou současného stavu nezaměstnanosti ve Zlíně. Sleduje strukturu nezaměstnanosti podle jednotlivých charakteristik uchazečů o za-městnání, jako je věková kategorie, vzdělanostní struktura, nebo délka evidence uchazečů o zaměstnání. Další část analýzy je věnována nezaměstnanosti ţen, jejich počtem ve srov-nání s muţi, platovým ohodnocením a stavem zaměstnanosti ţen v rámci Evropské Unie. Dále je v rámci diplomové práce provedena analýza inzertní nabídky zaměstnání v denním tisku a na internetu ve Zlíně. Výsledkem analýzy je struktura hledaných profesí, poţadova-ná úroveň vzdělání, poţadovaný věk pracovníků, poţadavky zaměstnavatele na dosaţenou praxi, jazykové znalosti a další dovednosti. Závěrečná část diplomové práce je věnovaná přípravě motivačního a rekvalifikačního kur-zu pro ţeny. Součástí projektu je jeho zdůvodnění potřebnosti, financování, časový harmo-nogram a podrobný obsah kurzu. Důleţitou součástí projektu je vytvořená analýza rizik a zhodnocené přínosy rekvalifikačního kurzu.
URI: http://hdl.handle.net/10563/15056
Date: 2011-05-02
Availability: Bez omezení
Department: Ústav managementu a marketingu
Discipline: Management a marketing
Grade for thesis and defense: D 21973


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
šmýdová_2011_dp.pdf 2.627Mb PDF View/Open
šmýdová_2011_vp.doc 75Kb Microsoft Word View/Open
šmýdová_2011_op.doc 72Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account