Finanční analýza společnosti XYZ, a.s. za účelem posouzení finančního zdraví

DSpace Repository

Language: English čeština 

Finanční analýza společnosti XYZ, a.s. za účelem posouzení finančního zdraví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Struhař, Jan
dc.contributor.author Horáková, Jaroslava
dc.date.accessioned 2012-03-09T04:24:37Z
dc.date.available 2012-03-09T04:24:37Z
dc.date.issued 2011-04-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15079
dc.description.abstract Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti XYZ, a.s. v letech 2009 a 2010. Cílem práce je podrobně zanalyzovat hospodaření společnosti a posouzení jejího finančního zdraví. Práce je rozdělena do dvou částí: teoretické a praktické. V teoretické části se nachází obecná charakteristika finanční analýzy, popis jednotlivých uživatelů, zdroje dat, postupy a metody finanční analýzy. V praktické části je stručně charakterizována společnost, dále je podrobně provedena vlastní finanční analýza jednotlivých ukazatelů. Na základě analýzy je zhodnocena finanční situace ve společnosti a následně jsou navržena možná řešení a opatření. cs
dc.format 71 s., 8. s. (10 922 znaků) cs
dc.format.extent 12252994 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Finanční analýza cs
dc.subject rozvaha cs
dc.subject výkaz zisku a ztrát cs
dc.subject poměrový ukazatelé cs
dc.subject rentabilita cs
dc.subject likvidita cs
dc.subject zadluženost cs
dc.subject aktivita cs
dc.subject Financial analysis en
dc.subject balance-sheet en
dc.subject profit and loss statement en
dc.subject ratio indicators en
dc.subject profitability en
dc.subject solidity en
dc.subject indebtedness en
dc.subject activity en
dc.title Finanční analýza společnosti XYZ, a.s. za účelem posouzení finančního zdraví cs
dc.title.alternative Financial analysis of the company XYZ, a.s. for the purpose of assessment of financial health en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hanáková, Petra
dc.date.accepted 2011-05-24
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis assesses the financial position of the company XYZ, a.s. in 2009 and 2010. The objective of the thesis is the detail analysis of financial performance of the company and the assessment of its financial health. The thesis is divided into the two parts: theoretical and practical. In theoretical part, there are described the general characteristics of financial analysis, description of particular users, resources of data, processes and methods of the financial analysis. In the practical part there is short description of the company, and then the detail financial analyses of particular ratio is performed. Based on the financial analysis the financial performance is assessed of the company and potential solutions and measures are proposed. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 20959
dc.date.assigned 2011-02-25
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
horáková_2011_bp.pdf 11.68Mb PDF View/Open
horáková_2011_vp.pdf 679.4Kb PDF View/Open
horáková_2011_op.pdf 873.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account