Odstraňování bis-(2-ethylhexyl) ftalátu sorpcí v přítomnosti tenzidu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Odstraňování bis-(2-ethylhexyl) ftalátu sorpcí v přítomnosti tenzidu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Houser, Josef
dc.contributor.author Rosík, Jiří
dc.date.accessioned 2012-03-09T06:14:45Z
dc.date.available 2012-03-09T06:14:45Z
dc.date.issued 2011-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15215
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o odstraňování bis-(2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP) sorpcí v přítomnosti neionického tenzidu (Brij 35) ve vodném prostředí. Byla provedena sorpce na uhlíkatý adsorbent (Chezacarb SH). Byl sledován vliv tenzidu při odstraňování ftalátu. Pro stanovení DEHP byla použita UV spektroskopie. Byla sledována účinnost sorpce při zvyšujících se koncentracích sorbentu DEHP (9-3.360 mg/l) a vliv tenzidu v koncentracích 5-140 mg/l na sorpci. Zjištěná účinnost dosahovala velmi dobrých hodnot 95,0 99,9 %. Při maximální koncentraci 3.360 mg/l DEHP byla maximální použitelná koncentrace tenzidu Brij 35 70 mg/l (0,06mmol/l). Při vyšší koncentraci tenzidu nebylo možno provádět extrakci do n-hexanu. cs
dc.format 55s. (76 111) cs
dc.format.extent 1132950 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bis- cs
dc.subject 2-ethylhexyl ftalát cs
dc.subject DEHP cs
dc.subject sorpce cs
dc.subject adsorpce cs
dc.subject riziko cs
dc.subject UV spekroskopie cs
dc.subject Bis- en
dc.subject 2-ethylhexyl phtalate en
dc.subject DEHP en
dc.subject sorption en
dc.subject adsorption en
dc.subject hazard en
dc.subject UV spectroscopy en
dc.title Odstraňování bis-(2-ethylhexyl) ftalátu sorpcí v přítomnosti tenzidu cs
dc.title.alternative Removing of Bis-(2-ethylhexyl) Phthalate by Means of Sorption in a Presence of Non-ionical Tenside en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kupec, Jan
dc.date.accepted 2011-06-28
dc.description.abstract-translated My dissertation deals with removing of bis-(2-ehtylhexyl) phtalate (DEHP) by means of sorption in a presence of non ionical tenside (Brij 35) in water environment. Sorption was performed regarding to carbonaceous adsorbent (Chezacarb SH). I observed the influence of tenside during removing of phtalate. UV spectroscopy was used to determinate DEHP. I studied efficiency of sorption at increasing DEHP sorbent concentration (9-3.360 mg/l) and influence of tenside with concentration of 5-140 mg/l on sorption. The stated efficiency reached very good values of 95,0 99,9%. The maximum applicable Brij 35 tenside concentration of 70 mg/l (0,06 mmol/l) was at the maximum DEHP concentration of 3.360 mg/l. It was not possible to perform extraction to n-hexane at any higher tenside concentration. en
dc.description.department Ústav chemie cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/199 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení technologických rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Risk Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 22474
dc.date.assigned 2011-02-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
rosík_2011_dp.pdf 1.080Mb PDF View/Open
rosík_2011_vp.doc 96.5Kb Microsoft Word View/Open
rosík_2011_op.doc 86.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account