Zjištění reálného stavu zabezpečení bezdrátových Wi-Fi přenosů ve vybrané oblasti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zjištění reálného stavu zabezpečení bezdrátových Wi-Fi přenosů ve vybrané oblasti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Korbel, Jiří cs
dc.contributor.author Svoboda, Petr cs
dc.date.accessioned 2012-03-09T06:15:40Z
dc.date.available 2012-03-09T06:15:40Z
dc.date.issued 2011-05-25 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/15217
dc.description.abstract Tato diplomová práce pojednává o problematice Wi-Fi, jejím zabezpečení a možných útocích na bezdrátové počítačové sítě. Díky užití dotazníků a detekční techniky mapuje současnou situaci se zabezpečením Wi-Fi sítí a všechna zjištěná data graficky zobrazuje a vyhodnocuje. Rovněž se zaobírá problematikou přenosu cenných dat prostřednictvím Wi-Fi, přičemž se opírá o platný zákon České republiky. cs
dc.format 105 s. (19 035 znaků) cs
dc.format.extent 2685498 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject access point en
dc.subject attack en
dc.subject communication en
dc.subject state en
dc.subject internet en
dc.subject law en
dc.subject Linux en
dc.subject questionary en
dc.subject security en
dc.subject warchalking en
dc.subject Wi-Fi en
dc.subject access point cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject internet cs
dc.subject Linux cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject stav cs
dc.subject útok cs
dc.subject zabezpečení cs
dc.subject zákon cs
dc.subject warchalking cs
dc.subject Wi-Fi cs
dc.title Zjištění reálného stavu zabezpečení bezdrátových Wi-Fi přenosů ve vybrané oblasti cs
dc.title.alternative Finding of the real state of wireless security for Wi-Fi transmissions in selected area en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kaderka, Josef cs
dc.date.accepted 2011-06-15 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with problems of Wi-Fi, its security and possible attacks on wireless computer networks. Thanks to the use of questionnaires and screening techniques the thesis is mapping the current security situation of Wi-Fi networks, and all recorded data are graphically displayed and evaluated. It also deals with security issues of valuable data transfer via Wi-Fi using applicable law of the Czech Republic. en
dc.description.department Ústav elektroniky a měření cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/153 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.identifier.stag 20379
dc.date.assigned 2011-02-25 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
svoboda_2011_dp.pdf 2.561Mb PDF View/Open
svoboda_2011_vp.pdf 179.1Kb PDF View/Open
svoboda_2011_op.pdf 240.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account