Analýza nákladů a tvorba kalkulací ve firmě Jiří Krejza

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza nákladů a tvorba kalkulací ve firmě Jiří Krejza

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Petr
dc.contributor.author Krejza, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-13T18:51:28Z
dc.date.available 2013-05-19T23:00:31Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1524
dc.description.abstract Hlavním záměrem této práce je provést analýzu nákladů a popsat systém tvorby náklado-vých kalkulací v českém průmyslovém podniku. Na základě provedených analýz a zjiště-ných výstupů formulovat doporučení pro optimalizaci podnikových nákladů a zkvalitnění kalkulačního systému. V teoretické části práce se zabývám průzkumem literárních zdrojů z oblasti teorie nákladů a kalkulací. V analytické části provádím rozbor a zhodnocení nákladů a zabývám se mož-nostmi optimalizace předběžných a výsledných kalkulací v daném podniku. cs
dc.format 60 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 639000 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2013
dc.subject Variabilní náklady cs
dc.subject fixní náklady cs
dc.subject bod zvratu cs
dc.subject Variable cost en
dc.subject fixed cost en
dc.subject breakeven point en
dc.title Analýza nákladů a tvorba kalkulací ve firmě Jiří Krejza cs
dc.title.alternative Cost analysis and the system of making the cost calculations in firm Jiří Krejza en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Popesko, Boris
dc.date.accepted 2006-06-13
dc.description.abstract-translated The main target of this work is to make an cost analysis and to describe the system of ma-king the cost calculations in the Czech trade company. Reffering to the analysis made and the outcomings learned, to set up recommendations for the company's cost optimalization and the improvement of calculation system. In the theoretical part of my work I am dealing with the search in literary sources from the area of the cost and calculations theory. In the analytic part I am making an cost analysis and it's valuation. I am dealing with the possibilities of the pre-assumed and final calcu-lation optimalization, that can be carried out in the company given. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/117 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 1742
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
krejza_2006_bp.pdfBlocked 624.0Kb PDF View/Open
krejza_2006_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
krejza_2006_op.pdf 59.94Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account